Sestdien, 29.oktobrī, Liepājas Valsts tehnikumā bija pulcējušies vairāk nekā 120 “Liepājas partijas” biedru un atbalstītāju, lai kongresā iepazītos ar iepriekšējo vēlēšanu programmas atskaites ziņojumu un izvērtētu pēdējos trijos gados padarīto pilsētā izglītības, ekonomikas, veselības aprūpes, sociālās drošības un labklājības, kā arī daudzās citās jomās.

Kongresā tika izraudzīta arī partijas vadība nākamajam posmam, atkārtoti par partijas priekšsēdētāju ievēlot Uldi Sesku, savukārt par līdzpriekšsēdētājiem – Gunāru Ansiņu un Helviju Valci. Tika iecelta arī jauna partijas valde, tajā apstiprinot Vilni Vitkovski, Uldi Hmieļevski, Kristīni Niedri-Latheri, Edvīnu Striku, Arti Dauginu un Mārtiņu Pūri.

“Šis kongress ir atskaites brīdis, lai izvērtētu šeit, Liepājā, pēdējos trīs gados padarīto. Mūsu politika vienmēr ir bijusi balstīta ne uz skaļiem saukļiem un skaistiem solījumiem, bet darbiem. Piedaloties pēdējās pašvaldību vēlēšanās 2013. gadā, mēs bijām devuši solījumu un apņemšanos sarakstu, kuram paši ticam un saredzam kā Liepājas izaugsmei nozīmīgu. Tie bija 77 konkrēti solījumi desmit dažādās jomās – izglītībā, kultūrā, sociālajā aizsardzībā, ekonomikā, veselības veicināšanā u.c. Šie solījumi ir bijis pamats un vadmotīvs visam pašvaldības darbam,” savā ievadrunā uzsvēra partijas priekšsēdētājs Uldis Sesks. Starp padarītajiem darbiem tika izcelti lielākie pēdējos gados Liepājā tapušie objekti kā koncertzāles “Lielais dzintars” būvniecība un lidostas rekonstrukcija un sertifikācija, sagatavojot to regulāro lidojumu atjaunošanai, tāpat arī tika uzsvērta tikko rekonstruētā Liepājas Valsts tehnikuma nozīme, Reģionālās slimnīcas modernizācija, sociālā atbalsta sistēmas pilnveidošana liepājniekiem, kultūras pasākumu piedāvājuma daudzveidošana u.c. Liepāja pēdējo gadu laikā lielāku akcentu likusi uz infrastruktūras projektu īstenošanu – transporta, pilsētvides, veselības un energoefektivitātes jomās, kas devuši pilsētai gan vizuāli pievilcīgus risinājumus, gan aktualizējuši un sakārtojuši mūsdienīgas pilsētas saimnieciskās dzīves organizāciju.

Kā uzrunā minēja U.Sesks, lielākā daļa no vēlētāju dotajiem uzdevumiem šo trīs gadu laikā ir izpildīti vai tiek pildīti. Atsevišķi darbi kā, piemēram, sporta zāles būvniecība pilsētas centrā vēl nav izdevies realizēt, taču tas nenozīmē, ka partija no šīs ieceres būtu atteikusies pavisam. Tas tiek pārvirzīts uz nākamo periodu, bet tikmēr sporta zāles trūkumu skolēniem kompensēs, piemēram, jaunā vieglatlētikas manēža, par kuras būvniecību jau noslēgts līgums.

Kongresa ietvaros ar apsveikuma runu un arī iesaistoties debatēs piedalījās ministru prezidents Māris Kučinskis, kurš ir “Liepājas partijas” biedrs. Šogad premjers jau otro reizi tiekas ar saviem partijas biedriem Liepājā un, kā viņš uzsvērta savā kongresa uzrunā, jūtas šeit kā starp savējiem, jo ir ievēlēts no Liepājas – no pilsētas ar ļoti spēcīgiem cilvēkiem, tādēļ uz Liepāju atbrauc pēc iedvesmas un spēka turpmākajam darbam. Viņš arī akcentēja, ka līdzīgi kā Liepājas Valsts tehnikums pēc rekonstrukcijas ir pacēlies jaunā kvalitātes pakāpē, tā arī Liepāja pēc pēdējos gados izveidotajiem objektiem ir sasniegusi jaunu pakāpi.

Tiekoties ar biedriem, M.Kučinskis arī izcēla “Liepājas partijas” kā reģionālas partijas nozīmi svarīgās valdības sarunās, atzīstot, ka reģionālas partijas ir tās, kas uz sarunām atnāk ar realitātes izjūtu un piedāvājumu risinājumiem ne tikai diskusijām. M.Kučinskis arī uzteica no Liepājas un Kurzemes ievēlēto deputātu sadarbību ikdienas Saeimas darbā.

Kongresa ietvaros no “Liepājas partijas” ievēlētie 12. Saeimas deputāti informēja biedrus par aktualitātēm valdības darbā. Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča informēja par ieceri 2018. gadā panākt pensiju indeksāciju atbilstoši darba stāžam. Savukārt deputāts Valdis Skujiņš pauda atzinīgus vārdus par sadarbību ar vēlētājiem, kas ir jebkura deputāta īstais darba devējs, un pauda pateicību par atsaucību iedzīvotāju pieņemšanās, kurās uzklausīti daudzi racionāli priekšlikumi, kā uzlabot dzīvi Latvijā.

Kā kongresa noslēgumā norādīja U.Sesks, šis ir bijis atskaites brīdis par līdz šim paveikto, taču partijai priekšā ir ļoti atbildīgs posms, gatavojoties nākamgad paredzētajām pašvaldību vēlēšanām. Šobrīd ir laiks ķerties pie jaunās programmas izstrādes un biedri tika aicināti iesniegt arī savus priekšlikumus par jomām, kurām jāpievērš lielāka uzmanība, plānojot nākamos darbus un investīcijas. Ieskicējot dažas turpmākās apņemšanās, starp nozīmīgākajām tika minēta iecere jau tuvākajā laikā īstenot visaptverošu pilsētas skolu modernizāciju, ieguldot vairāk nekā 10 miljonus eiro, kā arī turpināt iedzīvotāju atbalsta pasākumus, piemēram, paplašinot atlaides sabiedriskajā transportā pensionāriem ar zemiem ienākumiem un represētajiem vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

Kongresa dalībnieku ierosinājumus plānots apkopot nākamās nedēļas laikā un izskatīs tuvākajā partijas valdes sēdē.

 

Atpakaļ