Ziedojumi

Pateicamies visiem ziedotājiem un atbalstītājiem!

Ziedotāji, kuri vēlas atbalstīt partijas darbību, lūdzu, pārskaitīt naudu, norādot zemāk redzamos bankas rekvizītus:

Saņēmējs: Partija "Liepājas partija"
Reģ.Nr.: 40008087572
Banka: Swedbank, Kurzemes filiāle
Konts: LV16HABA0551009108805
Kods: HABALV22

Ziedotājus lūdzam maksājumu uzdevumā norādīt savu vārduuzvārdupersonas kodu un dzīvesvietu. Informācija nepieciešama, jo likums par politisko partiju finansēšanu nepieļauj anonīmus ziedo jumus. Tāpat atgādinām, ka saskaņā ar likumu ziedojumus drīkst veikt tikai fiziskas personas un tās ziedojumi viena gada laikā nedrīkst pārsniegt Ls 10 000.

Naudas pārskaitījums  veicams arī, iemaksājot skaidro naudu jebkurā no bankām vai pasta nodaļām.

Vienoti Liepājai - Liepājas partija!

Atpakaļ