Ziedojumi

Pateicamies visiem ziedotājiem un atbalstītājiem!

Ziedotāji, kuri vēlas atbalstīt partijas darbību, lūdzu, pārskaitīt naudu, norādot zemāk redzamos bankas rekvizītus:

Saņēmējs: Partija "Liepājas partija"
Reģ.Nr.: 40008087572
Banka: Swedbank, Kurzemes filiāle
Konts: LV16HABA0551009108805
Kods: HABALV22

Ziedotājus lūdzam maksājumu uzdevumā norādīt savu vārduuzvārdupersonas kodu un dzīvesvietu. Informācija nepieciešama, jo likums par politisko partiju finansēšanu nepieļauj anonīmus ziedo jumus.

Vienoti Liepājai - Liepājas partija!

Atpakaļ