Vēlēšanu programma


Bērni un jaunieši

- Paplašināsim nodarbinātības iespējas vasarā 
- Palielināsim finansējumu vasaras nometnēm
- Attīstīsim un popularizēsim brīvprātīgo kustību
- Atbalstīsim NVO aktivitātes 
- Ierīkosim rotaļlaukumus mikrorajonos 
- Atbalstīsim  brīvā laika aktivitātes
- Atvērsim Jauniešu māju
- Iesaistīsim bērnus un jauniešus Liepājas norisēs, veidojot piederības sajūtu pilsētai


Izglītība
- Turpināsim modernizēt skolas un bērnudārzus, veicināsim mācību kvalitātes izaugsmi
- Rekonstruēsim skolu sporta un bērnudārzu rotaļu laukumus
- Atbalstīsim Liepājas Universitātes attīstību, zinātnes un pētniecības kvalitāti
- Sekmēsim Liepājas Valsts tehnikuma izaugsmi par vadošu nacionālas nozīmes izglītības centru
- Atbalstīsim izglītības darbinieku veselības apdrošināšanu 
- Ieviesīsim materiālu atbalstu pedagogiem, jauno mācību gadu uzsākot
- Uzcelsim sporta zāli pilsētas centrā- Nodrošināsim vietas bērnudārzos visiem mazajiem liepājniekiem 


Sports
- Atjaunosim skolēnu spartakiādes 
- Pilnveidosim augstas klases treneru darba kvalitāti un novērtējumu
- Palielināsim masu sporta pasākumu klāstu 
- Palielināsim atbalstu bērnu – jauniešu sportam
- Atbalstīsim olimpiskos sporta veidus
- Uzbūvēsim vieglatlētikas manēžu, tenisa kortus, ūdens sporta veidu bāzi un BMX trasi Zirgu salā


Drošība
- Izgaismosim iekšpagalmus, gājēju pārejas
- Ieviesīsim  pilsētvides plānu atbilstoši universālā dizaina principiem
- Paplašināsim video novērošanas sistēmu
- Nodrošināsim biežākus policijas reidus pilsētas ielās
- Mazināsim narkotiku, apreibinošo vielu lietošanu


Tūrisms
- Veicināsim tūristu piesaisti 
- Sekmēsim aktīvā un ģimenes tūrisma attīstību
- Atbalstīsim izklaides, kultūras, atpūtas, sporta un citu pasākumu organizēšanu
- Sekmēsim biznesa un konferenču tūrismu
- Veidosim Liepāju par populāru jahtu un starptautisko regašu centru
- Atbalstīsim tūrisma infrastruktūras paplašināšanos 

 

000


Veselība

- Veicināsim iedzīvotāju izpratni par veselību un katra līdzatbildību savas veselības stiprināšanā
- Attīstīsim Liepāju kā kūrortu ar medicīnas tūrisma piedāvājumu
- Rūpēsimies par jaunu speciālistu piesaisti, nodrošināsim veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību
- Veicināsim Liepājas kā Kurzemes vadošā veselības aprūpes centra tālāku attīstību


Kultūra
- Veidosim Liepāju kā festivālu, koncertu, kultūras pilsētu 
- Atbalstīsim Dziesmu un Deju svētku tradīcijas 
- Rūpēsimies par kultūras mantojuma saglabāšanu, pieejamību 
- Atbalstīsim draudzes dievnamu atjaunošanā
- Atbalstīsim amatieru un profesionālās mākslas kolektīvus 
- Paplašināsim bibliotēku pieejamību un kvalitāti 
- Sekmēsim radošo industriju attīstību 
- Uzcelsim koncertzāli 
- Atjaunosim koncertdārzu „Pūt, vējiņi!” 
- Izveidosim Jūrniecības muzeju 
- Turpināsim modernizēt kultūras iestādes 
- Attīstīsim radošos kvartālus Dārzu ielā un Bāriņu ielā


Sociālā drošība un labklājība
- Atbalstīsim liepājniekus, kuri audzina bērnus
- Palīdzēsim cilvēkiem ar invaliditāti pilnvērtīgi iekļauties pilsētas dzīvē
- Atbalstīsim seniorus un to aktivitātes
- Veicināsim bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū
- Sniegsim atbalstu grūtībās nonākušiem liepājniekiem 
- Nodrošināsim lētāku sabiedrisko transportu plašākam liepājnieku lokam
- Sekmēsim ekonomisko īres dzīvokļu piedāvājuma attīstību jaunajiem speciālistiem
- Atbalstīsim NVO ES fondu finansējuma piesaistei
- Paaugstināsim bērnudārzu pedagogu, izglītības iestāžu apkalpojošā personāla, pašvaldības policistu, sociālo, sporta un kultūras dabinieku atalgojumu


Vide, labiekārtošana
- Veidosim videi draudzīgu pilsētu
- Veidosim mazās arhitektūras formas un ziedu kompozīcijas
- Veidosim parkus un zaļās zonas 
- Labiekārtosim pludmali un ūdens malas (Liepājas ezers, Beberliņi, Cietokšņa kanāls)
- Rekonstruēsim K.Zāles laukumu, promenādi
- Veicināsim iekšpagalmu labiekārtošanu 
- Veicināsim graustu sakārtošanu
- Turpināsim ielu (Grīzupes, Atmodas, Zemnieku u.c.), tai skaitā grants ielu rekonstrukciju
- Veidosim velo celiņus, uzstādīsim velo novietnes
- Veidosim suņu pastaigu un suņu apmācību laukumus
- Ieviesīsim ekonomiski izdevīgu atkritumu šķirošanas un pārstrādes sistēmu
- Turpināsim modernizēt ielu apgaismojuma sistēmu


Ekonomika
- Radīsim jaunas darba vietas
- Atbalstīsim investīcijas biznesa infrastruktūrā, ostas, ražošanas  un industriālo parku attīstībā
- Veicināsim uzņēmējdarbības uzsākšanas iniciatīvas 
- Rekonstruēsim starptautisko lidostu
- Sekmēsim valsts autoceļu un dzelzceļa sakārtošanu, prāmju līniju attīstību 
- Nodrošināsim lētāku siltumapgādi
- Veicināsim ēku siltināšanu 
- Piesaistīsim investorus un sekmēsim esošo uzņēmumu attīstību

 

Atpakaļ