Pievienojies

Katrs aktīvais liepājnieks ir  aicināts pievienoties Liepājas partijas biedru pulkam. Jau esošie biedri ir pierādījuši, ka kopēja darba un sadarbības rezultātā ir veiksmīgi atrisinātas problēmas, sniegti priekšlikumi un uzlabota kopējā labklājība.
Pievienojies!
 
Par Liepājas partijas biedru var kļūt jebkura persona, kurai tas nav aizliegts ar likumu un kas ir ieinteresēta partijas sekmīgā darbībā, kā arī atbalsta un ievēro statūtus un programmu.

Lai kļūtu par partijas biedru, pieteicējam ir jāiesniedz noteiktas formas iesniegums valdei, kuru tā izskata tuvākās sēdes laikā. Uz valdes sēdi, kurā izskata iesniegumu tiek pieaicināts arī pieteicējs. Pieteicējs valdei sniedz savu skatījumu un viedokli par dalību Liepājas partijā, taču ja pieteicējs neierodas uz valdes sēdi, tas nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei paziņo pieņemto lēmumu pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

Kontakti

Liepājas partijas birojs
Tālrunis: 29208674
e-pasts: liepajas.partija@gmail.com

 

Atpakaļ