Vitkovskis Vilnis

ES par liepājniekiem skaistā, tīrā, zaļā Liepājā!
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Ziņas par deputātu kandidātu ►

„Esmu Liepājas skartais, jo šo pilsētu par savu saucu jau 10 gadus. Esmu pārliecināts, ka šeit ir labākā vieta kur dzīvot, strādāt, veidot ģimeni, audzināt bērnus, mācīties un atpūsties. Mana lielākā apņemšanās un izaicinājums ir arī turpmāk darīt visu iespējamo, lai mēs varētu būt lepni par savu pilsētu!” 

Ar Eiropas Savienības l ī dzf i nansēj umu īstenoti daudzi būtiski projekti. Vai tagad atceramies Brīvības ielu pirms rekon­strukcijas? Vai kādam ienāca prātā, ka Parka iela no Zemnieku ielas pagarināsies līdz Jaunajam tiltam, un šajā posmā tiks sastādīts daudz koku, kas ar laiku veidos veselu aleju? Izdarīts daudz un to sasniedzām visi kopā – Liepājas pašvaldība, Liepājas projektētāji, Liepājas būvnieki. Arī iedzīvotāji, kas iesaistījās projektu apspriešanā un nekautrējās izteikt arī ierosinājumus.

Maija beigās tiks pabeigta jaunā tramvaja līnija līdz Ezerkrastam – tas ir videi draudzīgs un ātrs sabiedriskā transporta veids. Pilsētnieku ērtībām pašvaldībai būtu jāplāno jaunas tramvaja līnijas. 
Vēl daži gadi un Liepāja ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojuma sniegšanas kvalitātē būs stipri pārspējusi daudzas modernas Eiropas pilsētas.

K. Zāles laukuma un kanālmalas rekonstrukcija būs viens no projektiem, lai radītu vienu no skaistākām, funkcionāli ērtākām un zaļākām vietām Liepājā.

Liepājas Jūrniecības muzeja izveide turpinās Vecās ostmalas rekonstrukciju. Te būs jauna pastaigu, atpūtas un kultūras zona.

Ielas ir pilsētas asinsrite. Līdz šim mums ir veiksmīgi izdevies rekonstruēt galvenās ielas, tagad kārta mazākām ielām un šķērsielām.Vistuvākajā laikā tiks uzsākta šķērsielu rekonstrukcija starp Zirņu un Ganību ielām, taču tas būs tikai sākums. Ielu rekonstrukcija plānota visos mikrora­jonos – Atmodas bulvārī, Grīzupes ielā un Kalpaka ielas posmos, piemēram, Toma ielā.

Pašvaldība katru gadu sakārto atsevišķus grantēto ielu posmus. Drīzumā uzsāksim šo ielu asfaltēšanu. 
Liepāja ir kļuvusi par velo pilsētu – kopējais velo celiņu garums tuvojas 40 km. Taču arī šeit nevajadzētu apstāties – Grīzupes ielā, Atmodas bulvārī veidosim velo celiņu tīklu, kas kopumā tuvosies 200 km. 
Liepājā šobrīd īpaši svarīgs ir darba vietu un iedzīvotāju skaita pieaugums. Tāpēc cilvēku uzņēmība dibināt jaunus uzņēmumus savā pilsētā ir apsveicama un atbalstāma.

Viens no būtiskiem atbalsta instru­mentiem ir Kurzemes biznesa inkubators. Otrs – piemērotas vides un infrastruktūras veidošana. Šobrīd tiek veikta Pulvera un Lazaretes ielu rekonstrukcija, kas nodrošinās ērtu piekļuvi un nepieciešamās inženierkomunikācijas uzņēmējdarbības uzsākšanai un veikšanai. Jauna un perspektīva nozare ir kūrortoloģija. Jāveido apstākļi vērtīgā pazemes minerālūdens izmantošanai uzņēmējdarbībā šajā nozarē.

Liepājai jābūt dažādu kultūras, sporta un izklaides pasākumu norises vietai. Tāpēc pašvaldības politikai jābūt vērstai ne tikai uz pašu pasākumu atbalstu, bet arī uz sporta un kultūras infrastruktūras pilnveidošanu.

Masu sporta pasākumi vieno ģimenes, draugus, uzņēmumu darbiniekus un katras pilsētas iedzīvotājus. Tās ir labas emocijas!

Par Liepājas tradīciju ir kļuvis Liepājas pusmaratons. Arī es ga­tavojos šogad pirmo reizi pieveikt 21 kilometra distanci. Liepājā populārs kļūst triatlons – peldēt, braukt ar velo un skriet. Liepāja ir iecienīta vējdēlistu, kaitotāju un veikbordistu vieta, šeit nostiprinās velo braukšanas tradīcijas. Šādi sportiski pasākumi noteikti jāplāno regulāri dažādām liepājnieku paaudzēm arī turpmāk. 

Atpakaļ