Vilnis Vitkovskis

Esmu par praktiskiem un iedzīvotājiem saprotamiem pašvaldības darbiem un mērķiem

Vilnis Vitkovskis uzsver aktīvāka dialoga nozīmi ar iedzīvotājiem: "Ir jāturpina veidot un attīstīt pieejamus un ērti lietojamus rīkus un veidus, kā liepājniekus un apkaimju iedzīvotājus vairāk iesaistīt pilsētai svarīgu ideju ģenerēšanā. Uzsvaru es lieku uz savstarpēju dialogu, lai katra mikrorajona iedzīvotāja pārliecība un redzējums, kā jāattīstās videi ap viņa dzīvesvietu un ikdienas ceļiem, pašvaldībai būtu zināms un saklausīts. Svarīgi, lai iedzīvotāji savā vidē dzīvo un jūtas labi, tiek veidota lepnuma, gandarījuma un piederības sajūta par sasniegto." 

Savu viedokli Vilnis pamato ar to, ka lielu savu dzīves daļu pavada ārpus Liepājas, un tas ļauj raudzīties uz pilsētu nedaudz savādāk – tā iespējams pamanīt lietas, kas ikdienā būtu paslīdējušas garām: "Skaidrāk varu saskatīt, kāds attīstības ceļš pilsētai ir jāturpina gan lai piesaistītu pilsētai jaunus iedzīvotājus un speciālistus, gan lai – un tas jo svarīgāk – pieķertos, iespējams, nelielām, bet svarīgām lietām liepājnieku labā. Redzu varbūt pat precīzāk un niansētāk problēmas, kuras iezīmējas pilsētvidē. Esmu kā iedzīvotājs, kas ļoti mīl šo pilsētu, bet atguvis skaidrāku skatu uz lietām, kurām ikdienā acis "pārpeld" pāri."

Lai arī profesionālā dzīve liek šobrīd vairāk justies kā Liepājas skartajam, Liepājas domes deputāts uzsver, ka tikai Liepāja ir īstās mājas: "Šeit es rodu spēku, mieru un smeļos enerģiju. Mani iedvesmo pludmale, parks un arhitektūra. Liepājai ir savs īpašais kods, kas neatstāj vienaldzīgu."

“Manas prioritātes ir izglītība, sports un veselīgs dzīvesveids,” savu apņemšanos plānu nākamajam domes sasaukumam uzskaita Vilnis Vitkovskis. Un tieši izglītību uzskata par augstāko prioritāti. “Dzīves un arī starptautiskā pieredze ir devusi pārliecību, ka izglītība ir visu veiksmīgo valstu, pašvaldību, konkrētu organizāciju un uzņēmumu attīstības stratēģiju pamatu pamatā. Tā dod pašapziņu, spēju pieņemt lēmumus, nebaidīties no pārmaiņām un izaicinājumiem. Izglītība ir pamats visu nozaru veiksmīgai darbībai,” norāda domes deputāts.
Vilnim vienmēr ir bijis svarīgs sports: “Esmu priecīgs par pašvaldības un visu iesaistīto speciālistu darbu, īstenojot vieglatlētikas un tenisa halles celtniecības projektus. Iepriekšējos gados uzbūvētās sporta celtnes un izveidotā infrastruktūra sportam brīvā dabā ir radījušas liepājniekos vēlmi iet, skriet un kustēties. Piedāvājums jāstiprina, to turpināsim pilnveidot. Es ticu, ka sportam ir jābūt klātesošam ikdienā. Aktīvs dzīvesveids ir labas veselības pamats."

Pēdējo trīs gadu profesionālā pieredze ceļu nozares jomā Vilnim Vitkovskim ir devusi zināšanas un pārliecību spējai realizēt mērķtiecīgas un iedzīvotājiem vajadzīgas infrastruktūras programmas: “Ir ekonomisks un videi draudzīgs pamatojums grants ielas pārbūvēt par asfaltētam ielām jeb labāks apzīmējums būtu – par zaļām, interesantām, labiekārtotām un drošām zonām ar apstādījumiem un vides elementiem. Es Liepāju bieži saucu arī par aleju pilsētu.”

 

Atpakaļ