Valcis Helvijs

ES par liepājniekiem, kas gatavi līdzdarboties arī dzīves krīzes situācijās!
Liepājas pilsētas Domes deputāts, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas direktors, pedagoģijas zinātņu doktors,
Domes Sociālo lietu komisijas priekšsēdētājs, Liepājas partijas biedrs kopš tās dibināšanas 2004. gadā.

Ziņas par deputātu kandidātu ►

Mums Liepājā ir labi izvei­dota sociālās palīdzības sistēma, tāpēc uzskatu, ka pienācis laiks spert nākamo soli – veicināt ilgstošo bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū. Svarīgi ir ne tikai radīt jaunas darba vietas, sakārtot pievilcīgu infrastruktūru inve­storiem, bet, pirmkārt, nodrošināt darba un sociālo prasmju saglabāšanu, atjaunošanu un apgūšanu darba spējīgajiem liepājniekiem, sadarbojoties pašvaldībai, NVO un darba devējiem.

Īpaši lielu vērību veltīsim ilgstošajiem sociālās palīdzības saņēmējiem. Lai mazinātu atkarību no pabalstiem, izstrādāsim sistēmu, kā motivēt cilvēku savas situācijas uzlabošanā. Līdzdarbība ir viens no sociālās sistēmas „stūrakmeņiem”, pamats tam, ka cilvēks izrāda savu vēlmi atgriezties darba tirgū. Piedāvāsim šiem cilvēkiem, līdzīgi kā „simtlatniekiem”, iespējas pamēģināt ko citu, mainīt domāšanu, varbūt „iekrist acīs” potenciālajam darba devējam, mācīties arī pašam sevi nodrošināt. Līdzdarbības pasākumus plānojam nodefinēt arī pašvaldības saistošajos noteikumos. Atbalstāms pasākums ir „Vakanču gadatirgus”, kurš šogad aprīlī pirmo reizi pulcēja daudz bezdarbnieku un darba devēju.

Pilnveidosim sociālās palīdzības un pakalpo­jumu sistēmu Liepājā, atbalstot NVO un citus pakalpojumu sniedzējus, kuri sniedz palīdzību grūtībās nonākušiem cilvēkiem, dažādosim iespējas saņemt palīdzību cilvēkiem, kuri palikuši bez pajumtes. Turpināsim programmu, lai atbalstītu ģimenes ar bērniem un attīstītu pakalpo­jumus ģimenēm, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām.

Jaunums ir tas, ka jau no šī gada varam piedāvāt pašvaldības dzīvokļus ne tikai maznodrošinātajiem liepājniekiem, bet arī jaunajām ģimenēm ar bērniem, kuras dzīvo pie vecākiem vai vēlas atgriezties mājās no ārzemēm. Plānojam spert vēl vienu soli tālāk, piedāvājot izremontētus ekonomiskos īres dzīvokļus arī jau­najiem speciālistiem.

Lai saglabātu unikālu vietu pašā Vecliepājas sirdī nākamajām paudzēm, bijušā teātra “Mūris” ēkā jau jūlijā atvērsim “Jauniešu māju”. Redzu to kā jauniešu “ideju laboratoriju”, kur radīt jaunus multimediju un interneta projektus, vai arī jaunām mūziķu grupām mēģināt un koncertēt, piepulcējot auditoriju. Tā ir laba pēctecība tam, ko dara Bērnu un jaunatnes centrs. Svarīgi, ka jaunieši redz, ka pilsētā ir ko darīt, ir vērts šiet pa­likt. Jauniem cilvēkiem jāpiedāvā iespēja kontaktēties reālajā dzīvē, jo tūkstotis draugu “Facebook” nevar aizvietot vienu īstu draugu.

Atbalstīsim arī citas jauniešu brīvā laika aktivitātes un iniciatīvas, izveidojot projektu konkursu jauniešu organizācijām un neformālām interešu grupām, uzklausot jaunas idejas un saprotot, ko cilvēki vēlas. Svarīgi ir ne tikai finansiāli atbalstīt, bet arī saklausīt. Jauniešu mājas aktivitātes īstenosim ar papildus finanšu līdzekļu piesaisti no dažādiem finanšu instrumentiem, tajā skaitā Eiropas Savienības struktūrfondiem un finansējuma jaunatnes darbam.

Jau tuvākajā laikā uzsāksim Liepājas Valsts ģimnāzijas renovāciju, par ko man ir vislielākais gandarījums, jo mūsu skola ir īpaša. Tāpēc uzskatu, ka ir ļoti svarīgi šo izcilo pilsētas jūgendstila arhitektūras paraugu saglabāt arī nākamajām paaudzēm.

Atpakaļ