Striks Edvīns

Es par veselu, darba spējīgu liepājnieku un laimīgu senioru!
Liepājas Reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs. 
Ārsts no 1991. gada – sertificēts patologs un sertificēts tiesu medicīnas eksperts. 
Atkarība – sports. Reālists ne sapņotājs, darītājs ne solītājs –Veselības Ministrijas Atzinības raksts par ieguldīto darbu un pašatdevi slimnīcas attīstībā un iedzīvotāju veselības uzlabošanā. 
Gods vadīt labāko slimnīcu valstī – Liepājas Reģionālā slimnīca Gada slimnīca 2012. 

Ziņas par deputātu kandidātu ►

Liepāju mēs redzam kā vadošo veselības aprūpes centru ārpus Rīgas. 
Mums ir aktīvi jāturpina piesaistīt Eiropas un citu struktūrfondu līdzekļus, lai sakārtotu visas medicīnas aprūpes iestādes pilsētā. Mēs spējam uzbūvēt, izremontēt, renovēt skaistas telpas, nopirkt modernāko medicīnas aparatūru un tomēr, tam visam būs nulles vērtība, ja nebūs labu speciālistu, kas strādās ar mūsu pacientiem – sākot no primārās un ambulatorās aprūpes līdz vissarežģītākajām operācijām. 
Viens no galvenajiem uzdevumiem un izaicinājumiem ir jaunu speciālistu piesaiste Liepājā. Pašvaldībai jāturpina finansiāli atbalstīt programmas, kas motivē jaunos mediķus izvēlēties dzīvot un strādāt tieši šeit. Veselības aprūpes iestāžu vadītājiem, pašvaldības amatpersonām aktīvi jāpiedalās karjeras dienās, lai šo mērķi sasniegtu vistuvākajā laikā. 
Mums ir lieliski ārsti visās jomās, bet tai pašā laikā lieliski apzināmies, ka ar esošajiem speciālistiem mēs šobrīd varam izdarīt, cik varam. Bet mēs gribam spēt paveikt vairāk un labāk. Esam gatavi kurortoloģijas un medicīnas tūrisma attīstībai, piedāvājot konkurētspējīgus medicīnas pakalpojumus Liepājā. 
Medicīnas tūrismu un kurortoloģiju redzu kā kompleksu nozari, kurā ietilpst gan kultūras, gan aktīvas atpūtas piedāvājumi, lai te ierodas ģimenes, un katrs var atrast interesantas un saistošas nodarbes. Jo vairāk iespēju pilsēta piedāvās, jo veiksmīgāk un straujāk mēs varēsim attīstīt šīs nozares. 
Ne mazāk grūts un darba ietilpīgs uzdevums ir panākt, lai katrs liepājnieks saprot, ka pati lielākā vērtība ir veselība, kuru tiešām nevar nopirkt, bet kuru var un vajag censties saglabāt. Profilakse nemaksā neko! Ikkatram ir jārūpējas un jābūt atbildīgam par savu veselību. Izglītot un informēt liepājniekus, piedāvāt dažādus pasākumus ir pilsētas pienākums. 
Esmu pārliecināts, ka Liepāja ir gatava kļūt par pirmo pilsētu, kur veselības mācību stundas skolās, neskatoties uz noraidītajiem Veselības ministrijas ieteikumiem, varētu uzsākt pirmajās klasēs jau tuvākajā laikā. Sākotnēji tās varētu būt fakultatīvas nodarbības, lekcijas, kuras mēs, Liepājas mediķi, esam gatavi nodrošināt. Ikdienas higiēna, pareizas ēšanas pamatprincipi, fizisko aktivitāšu nozīme, visu veidu atkarību degradējošā ietekme uz organismu – tās ir tēmas, par kurām ar bērniem jārunā. 
Liela nozīme bērnu attīstībā ir fiziskajai audzināšanai skolās, kur, manuprāt, daudz darāmā. Ir jāprot atrast tās fiziskās aktivitātes, kas bērniem ir interesantas, kas spēj aizraut un piesaistīt. Es šeit nedomāju profesionālu sportistu sagatavošanu, bet veidu, kā katram bērnam palīdzēt iesaistīties tieši viņam piemērotās aktivitātes, tā ir panākumu atslēga. Ir jāatjauno skolu spartakiādes, lai bērniem ir iespēja apliecināt savu varēšanu un sacensties ar vienaudžiem. 

Atpakaļ