Sesks Uldis

ES par jaunām darba vietām liepājniekiem un esošo saglabāšanu!
Domes priekšsēdētājs

Ziņas par deputātu kandidātu ►

Mums šobrīd ir jācīnās ne tikai par jaunu darba vietu radīšanu, bet jābūt neatlaidīgiem, pārliecinošiem un kaujinieciskiem, lai nepazaudētu tās darba vi­etas, kas gadiem ilgi Liepājā ir bijušas.

Strādājot pašvaldībā vai arī Saeimā, vai Ministru kabinetā, politiķim nevar būt lielāka un svarīgāka uzdevuma kā sekmēt ekono­mikas attīstību, lai veidotos jaunas darba vietas. Pieejamas un pienācīgi atalgotas darba vietas ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas ģimenēm Liepājā ļauj just sta­bilu pamatu zem kājām. Tas svarīgi vecākiem, lai nodrošinātu saviem bērniem labas izglītības iespējas un jauniešiem, lai saskatītu, izvērtētu un droši domātu par savas karjeras iespējām dzimtajā pilsētā, nevis tikai lielajā Rīgā vai kaut kur ārzemēs. 

Mūsu uzdevums nākamajiem četriem gadiem ir ļoti konkrēts un skaidrs – piesaistīt arvien jaunus investorus un sekmēt uzņēmumu attīstību. Būtu nepamatoti apsolīt piecus, sešus vai desmit tūkstošus jaunu darba vietu nākamo četru gadu laikā, taču es varu noteikti apstiprināt, ka turpināsim Liepājā attīstīt ražošanu, strādāsim, lai augtu osta, lai piesaistītu investorus un attīstītos jaunas noza­res, piemēram, kurortoloģija. Tas dotu darba vietas.

Nav svarīgi statistikas pārskatos redzēt, ka ostā pārkraujam divreiz vairāk tonnu kravu vai rūpnīcās saražojam vairāk produkcijas nekā pirms krīzes. Svarīgi, ka aiz katras pārkrautās tonnas vai saražotā produkcijas kilograma, ir cilvēki, kas to paveikuši.

Mums šobrīd ir jācīnās ne tikai par jaunu darba vietu radīšanu, bet jābūt pietiekami neatlaidīgiem, lai nepazaudētu to, kas gadiem ilgi Liepājā jau ir bijis un ar ko esam lepojušies. Es runāju par „Liepājas metalurgu” un tā gandrīz 3000 darbiniekiem. Pirms četriem gadiem pašvaldība un arī Saeima apņēmās atbalstīt un panākt, lai šī rūpnīca varētu turpināt strādāt. Tāpat arī šodien esmu ga­tavs cīnīties un pierādīt, ka Liepāja nevar iztikt bez šī uzņēmuma un tā darba vietām. Ja rūpnīcas glābšana nav svarīga pašiem akcionāriem vai valdībai, tad tā viennozīmīgi ir svarīga liepājniekiem, kas tur strādā.

Nozīmīgs uzdevums pašvaldībai turpmāk ir pilsētas ielu rekonstrukcija. Iepriekšējos gados esam ķērušies pie apjomīga dar­ba – Liepājas lielāko ielu pārbūves. Sakārtotas un izbūvētas apakšzemes komunikācijas, izvei­dotas ietves, veloceliņi un gājēju pārejas, veikta apzaļumošana. Taču darāmā vēl ir daudz. Jāsakārtol nepabeigtie posmi Brīvības un Ganību ielā, jāsāk Zemnieku ielas, Atmodas bulvāra, Raiņa, K.Uliha un citu maģistrālo ielu rekonstrukcija. Pārmaiņas būs arī mazākās ielās un mikrorajonos. Tās būs ērtības gājējiem, vecākiem ar ratiņiem, velo braucējiem, iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem. Tās būs pilnīgi jaunas ielu izmantošanas iespējas. Daudzdzīvokļu namos dzīvo vairāk nekā puse mūsu pilsētas iedzīvotāju. Līdz ar to namu un pagalmu sakārtošana ir aktuāla ļoti lielai liepājnieku daļai.

Augstu novērtēju iedzīvotāju līdzdalību un apņemšanos siltināt un sakārtot savus namus. Gan apjomīgi projekti, gan pakāpeniski veiktie uzlabojumi dod jūtamus ietaupījumu siltuma izmaksās. Pašvaldība šajā procesā piedalās ar noteiktu apņemšanos un konkrētiem darbiem, kas veicami, lai siltuma apgāde Liepājā kļūtu vēl efektīvāka un lētāka. Mūsu mērķis ir nodrošināt liepājniekiem visefektīvāko siltumapgādi ar viszemākiem siltuma tarifiem Latvijā! Soli pa solim uz šo mērķi esam virzījušies, arī nosiltinot gandrīz visas pašvaldībai piederošas ēkas. Šodien vairs neesam pilsēta ar augstāko siltumenerģijas tarifu Latvijā. Šodien esam pilsēta ar visvairāk nosiltinātiem daudzdzīvokļu namiem.

Atpakaļ