Kristīne Niedre-Lathere

Vēlamies veidot skolās un bērnudārzos tādu vidi, kurā katram bērnam ir iespēja augt, attīstīties un pilnveidoties

Kristīne Niedre-Lathere ir Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja kopš 2016. gada. Uzaugusi ka Ezermalas meitene, mācījusies Raiņa 6. vidusskolā, vēlāk Liepājas Universitātē, Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa augstskolā, papildus izglītojusies Norvēģijā un Lielbritānijā. Gādīga mamma savām trim meitām un dēliņam. Savu profesionālo karjeru sākusi veidot Liepājas Universitātē kā Starptautisko attiecību daļas vadītāja. Spēcīga, empātiska personība, kurai profesionālā darbība ir sirdslieta. 
 
“Liepāja ir mans šūpulis, mana mājvieta jau 43 gadus. Te piedzimu, uzaugu un turpinu augt, pilnveidojos vēl šobrīd. Liepājas dvēsele sniedz man mieru, bet dažkārt liepājnieka stūrgalvīgā daba uzjunda trauksmi, nemieru un vēlmi pēc taisnības. Šī ir vieta, kas iemācīja man iepazīt robežas, sadzīvot ar rutīnu un veidot pašai savu pilnveides režīmu. Esmu pieņēmusi arī fantastiskus izaicinājumus, izglītoties ārpus Latvijas, kas mani noteikti ir rūdījuši un ļāvuši būt ar sevi, lai saprastu, ka mana vieta ir šeit – Latvijā un Liepājā,” piederību Liepājai un atbildību par savu darbu raksturo K.Niedre-Lathere. Viņa saka, ka vēlas būt noderīga sabiedrībai, kurā pati ir izaugusi, veidojusi un izkopusi attieksmes, attiecības un vērtības, veidojot arī savu ģimenisko dzīves kanonu. Dzīvē sapratusi, ka ne viss vienmēr ir līdzsvarā un harmonijā, bet reizēm arī kontrastos un pretstatos. “Tas, kas mūsu dzīvi satricina, izsit no līdzsvara, izaicina, ir pietiekams iemesls, lai domātu, ko ar to visu var darīt ikviena cilvēka labā, uzņemoties atbildību par kopējo virzienu, kādā tālāk dosies mūsu pilsēta, kādas būs mūsu mājas,” uzskata Izglītības pārvaldes vadītāja.

Kristīne Niedre-Lathere ir pārliecināta, ka laba izglītība ikvienam bērnam un jaunietim ir noteicošais faktors, un tā veido mūsu dzīves kvalitāti, labjūtu un pilsētas attīstības jaudu kopumā. Tāpēc ir gatava turpināt iesākto, nodrošinot kvalitatīvu izglītību visās vecuma grupās un visos līmeņos, ņemot vērā ikviena  bērna spējas un vajadzības.

“Mūsu mērķis nav tikai izcilības un augstas vietas skolu reitingos, bet gan cilvēkfaktorā balstīts sinerģiska kopstrādes procesa kvalitatīvs rezultāts. Mēs vēlamies veidot skolās un bērnudārzos tādu vidi, kurā katram bērnam ir iespēja augt, attīstīties un pilnveidoties veselīgā un drošā izglītības ekosistēmā. Esam par labāko iespējamo izglītības modeli ikvienam bērnam. Tāpēc izglītības sistēma Liepājā tuvāko gadu laikā kļūs patiesi iekļaujoša – gan talantīgiem un ne tik talantīgiem, gan bērniem no sociālā riska ģimenēm, bērniem ar mācību grūtībām un īpašām vajadzībām. Mūsu iekļaujošās izglītības centrs jau tagad ārkārtas situācijas laikā ir nopietns balsts gan vecākiem, gan pedagogiem,” stāsta Kristīne.
 
Lai attīstītu bērnu spējas un zinātkāri, īpaši dabas zinātnēs un modernajās tehnoloģijās, paredzētas papildu izglītojošās nodarbības gan Dabas mājā, gan Zinātnes, izglītības un inovāciju centrā (ZIIC). Uz Dabas māju un ZIIC bērni varēs ērti nokļūt ar organizētu bezmaksas transportu. 
 
“Esam sākuši veidot pārdomātu vidusskolu tīklu, atbilstoši jaunā mācību satura nosacījumiem un izglītības iestāžu infrastruktūrai. Mūsu mērķis ir atrast katrai skolai savu nišu jeb specializāciju,  izslēdzot nevajadzīgo konkurenci par katru bērnu, īpaši vidusskolas klasēs. Tas ļautu arī bērniem mērķtiecīgāk izvēlēties mācību iestādi, kas piedāvā tieši viņus interesējušo virzienu jau vidusskolas laikā,” skaidro Izglītības pārvaldes vadītāja.
 
Viņa uzsver, ka izglītība būs pieejama visām paaudzēm – no zinātkāra ķipara līdz senioram, veicinot gan obligāto izglītību, gan prasmju attīstību pieaugušajiem, īpaši mūsdienu tehnoloģiju jomā: “Mūsdienīgs, spēcīgs, uz inovācijām un dabas zinātņu priekšmetiem balstīts izglītības kvartāls K.Ukstiņa ielā būs vēl nebijis jaunums pilsētā. Tas būs pievilcīgs gan bērniem no pirmsskolas un sākumskolas, gan zinātkāriem jauniešiem ikdienas izglītošanās procesā, gan arī viņu vecākiem un vecvecākiem, kuri šeit varēs apgūt mūsdienu tehnoloģijās.”
 
Tiek plānots arī atbalsts pedagogiem. Jaunajā metodiskajā centrā Peldu ielā 5 Liepājas un apkārtējo novadu pedagogi saņems atbalstu savai profesionālajai izaugsmei. “Pedagogi ir mūsu lielākā vērtība, tāpēc veidosim īpaši motivējošu pašvaldības atbalsta un priekšrocību programmu pedagogiem, kuri ir mūsu emocionālās inteliģences “zelta fonds”. Vienlaikus domājot par jauno pedagogu ataudzi mūsu Liepājas Universitātē,” ir pārliecināta Kristīne Niedre-Lathere.

Atpakaļ