Jānis Džeriņš

Svarīgi panākt, lai paši liepājnieki vēlas palikt Liepājā, jo saredz šeit iespējas pilnvērtīgai dzīvei

Jānis Džeriņš ir dzimis un audzis liepājnieks – šeit pavadīta bērnība un skolas gadi, vasarās cītīgi palīdzot vecākiem ģimenes uzņēmumā “Našķis”. Te apgūta virkne akadēmisko zināšanu, studējot RTU, Liepājas universitātē un Baltijas krievu institūtā. Iegūtā izglītība devusi iespēju ieņemt atbildīgus un vadošus amatus finanšu vadības jomā Jūras spēku Mācību centrā, “Pumac Latvija”, SIA “Liepājas Reģionālā slimnīca”, pašlaik – Liepājas Jūrniecības koledžā. 

“Liepāja ir mana pilsēta caurcaurēm – te ir manas mājas, mana ģimene, mani cilvēki. Te esmu dzīvojis visu mūžu un nevēlos to mainīt ne pret vienu citu pilsētu, jo man šī ir pati labākā vieta, kur būt. Tāpēc arī esmu kļuvis par vienu no Liepājas partijas komandas spēlētājiem," iesaistīšanos Liepājas partijas komandā skaidro Jānis Džeriņš. "Uzskatu, ka partijas uzņemtais kurss ir pareizs pilsētas attīstībai un izaugsmei. Tas, ko vēlamies panākt primāri, ir jaunu ražotņu izveide un esošo kapacitātes celšana, radot jaunas darba vietas un nodrošinot arvien vairāk liepājniekiem iespēju pilnvērtīgi uzturēt savas ģimenes. Svarīgi panākt, lai paši liepājnieki vēlas palikt Liepājā, jo saredz šeit iespējas pilnvērtīgai dzīvei."

Jānis Džeriņš arī uzsver, ka svarīgi ir veicināt kvalitatīvu mājokļu piedāvājumu pilsētā, un tas ir īpaši aktuāli jaunajām ģimenēm un tiem speciālistiem, kurus Liepāja vēlas piesaistīt. Bez tā noteikti jāpaplašina sociālo mājokļu piedāvājums: "Manuprāt, dzīvokļu jautājumu var risināt arī publiskās un privātās partnerības ietvaros, iznomājot privātiem uzņēmējiem pašvaldības īpašumus, kas netiek apsaimniekoti vai izmantoti, jaunu dzīvokļu ierīkošanai. Tam visam jābūt pieejamam ģimenēm, kuras vēlas dzīvot un palikt Liepājā.”

Deputāta kandidāts uzskata, ka tikpat svarīgs atbalsts jaunajām ģimenēm ir pieejamas vietas bērnudārzos: "Soli pa solim veikts mērķtiecīgs darbs – virzāmies pretī tam, lai visiem Liepājas bērniem būtu vieta bērnudārzā vai tiktu nodrošināta kvalificēta auklīte ar pašvaldības līdzfinansējumu. Piemēram, tikko ekspluatācijā nodots jaunais bērnudārzs “Prātnieks”, kurā ir vieta 240 bērniem. Nākamais solis – jauni bērnudārzi Liedaga un K.Ukstiņa ielās, iegūstot vairāk vietu mazuļiem no 1,5 gadu vecuma un kuru vecāki varēs atgriezties darba tirgū."

Jānis Džeriņš arī uzskata, ka ne visiem ir zināms fakts, ka pašvaldības bērnudārzos vecāki maksā tikai par ēdināšanu, bet pārējās izmaksas sedz pašvaldība, tādēļ daudzi vecāki varētu novērtēt, ka Liepājas partija spers soli tālāk jauno ģimeņu atbalstam, nodrošinot vienu veselīgu ēdienreizi bērnudārzā ar pašvaldības līdzfinansējumu. Tāpat Liepājā jau ir modernizētas izglītības iestādes un to sporta laukumi, taču jāturpina arī bērnudārzu rotaļlaukumu labiekārtošanu, padarot tos mūsdienīgus un pievilcīgus. “Svarīgi, lai bērniem būtu pieejams mūsdienīgs, interesants un drošs rotaļu aprīkojums.”

Dzīvojot pilsētā starp ezeru un jūru, ļoti būtiski ir bērniem iemācīt arī prasmes peldēt. “Laikā, kad es mācījos skolā, man šādas iespējas nebija, tāpēc kopš 2012. gada Liepājā īstenotais peldētapmācības pilotprojekts trīs skolās, ļauj ticēt, ka tagad peldēt māk jau vairāku paaudžu bērni. Mums jāiet tālāk, paredzot ieviest peldētapmācību visa mācību gada garumā, nevis tikai vienā semestrī 2. klasē,” pārliecināts jauno jūrnieku pasniedzējs.

Nākotnes Liepāju J.Džeriņš redz kā vispusīgi veidotu pilsētu, kas ir interesanta kā tūrisma galamērķis: “Mums ir visas iespējas šajā ziņā konkurēt ar Palangu, kas lielāko daļu savu ienākumu gūst tieši vasarā un pateicoties tūristiem. Tāpēc svarīgi arvien vairāk un mērķtiecīgāk atbalstīt uzņēmējus, kas darbojas viesmīlības un apkalpojošā uzņēmējdarbībā, piemēram, radot jaunas kafejnīcas un izklaides vietas, it īpaši pludmales tuvumā. Kā arī pilsētai pie ezera un jūras jābūt ar mūsdienīgu infrastruktūru ūdenssporta un atpūtas aktivitāšu norisei (airēšanai, sup dēļiem un tml.). Šādas aktivitātes ir arī Jūrniecības koledžas plānos. Kopā un mērķtiecīgi veidosim Liepājas ostu, pludmali un jahtklubu par vietām, kur pieejams plašs tūrisma aktivitāšu piedāvājums un pilnvērtīgi iespējams izbaudīt visas piejūras pilsētas sniegtās priekšrocības.”

 

Atpakaļ