Inga Auziņa

Kvalitatīva izglītība kā pamats

Kā izglītības, mūzikas un mākslas jomu pārstāve Inga Auziņa ikdienā iegulda lielu un atbildīgu darbu, lai Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV) komandai piesaistītu jaudīgus un profesionālus pedagogus, māksliniekus un mūziķus, kas ar savu pievienoto vērtību celtu kultūrizglītības un kultūrvides kvalitāti Latvijā. Viņa pati saka, ka tā ir milzīga laimes sajūta, kad skolas absolventi ar augstiem rezultātiem piedalās dažādos konkursos, vēlāk iestājas augstskolās gan Latvijā, gan ārpus valsts robežām. Tie ir darba augļi, kurus plūcot saprot, ka visas ieguldītās pūles ir bijušas tā vērtas. 

“Laba izglītība ir pamatu pamats, tāpēc strādāju, lai LMMDV būtu viena no vislabākajām savas jomas izglītības iestādēm izglītības satura ziņā, materiāltehniskā nodrošinājuma un vizuālā ziņā. Priecājos, ka manai komandai ir izdevies īstenot vairākus nozīmīgus un vērienīgus projektus skolas attīstībai un pilnveidei.  Priecājos par jaunbūves projektu Alejas ielā, par dienesta viesnīcu Ausekļa ielā, par vērtīgajiem instrumentiem un materiāliem, kas iegādāti, lai vēl kvalitatīvāk varētu norisināties mācību process un ieguvēji būtu gan pedagogi, gan audzēkņi,” neslēpj Inga Auziņa. 

Viņas prioritāte ir turpināt iesākto virzienu, lai katru gadu arvien vairāk ne tikai tuvējo reģionu jaunieši mērotu ceļu uz Liepājas vidusskolām, augstākās un profesionālās izglītības iestādēm, bet ir jāstrādā, lai veicinātu to pievilcību, ieviešot darba tirgus prasībām atbilstošas izglītības programmas.  “Zinu, ka komandā ir spēks!” pārliecināti saka I.Auziņa. 

 

Atpakaļ