Helvijs Valcis

Labāku Liepāju veidojam paši

Helvijs Valcis ir liepājnieks kopš 1981.gada, kad sāka mācīties Liepājas Pedagoģiskajā institūtā. Tur iegūts matemātikas skolotāja diploms, pēc tam Pedagoģijas zinātņu akadēmijā Maskavā iegūts pedagoģijas zinātņu kandidāta grāds un Latvijas Universitātē pedagoģijas doktora grāds. Liepājas 1.vidusskolā no 1985. gada strādā par matemātikas skolotāju, savukārt 1994.gadā kļuva par skolas direktoru. 2009. gadā skolai tiek piešķirts valsts ģimnāzijas statuss. Helvija Valča ģimenē ir divi dēli un meita. Vaļasprieks – mūzika, teātris, māksla, literatūra.

Par savu piederību Liepājai Helvijs Valcis saka: “Liepāja par manu pilsētu neatgriezeniski kļuva 1981. gadā, kad sāku šeit studēt par matemātikas skolotāju. Es ļoti lepojos ar visiem liepājniekiem, ar kuriem diendienā strādājam kopā un veidojam Liepāju labāku, veidojam Liepāju tādu, kāda tā ir šobrīd. Neviens cits to mūsu vietā neveidos un neviens mums nevar pateikt priekšā, kas un kā ir jādara. Liepāja ir atšķirīga un īpaša ar savu radošumu un prasmi iet pašu izvēlētus attīstības ceļus. Vēju pilsēta man asociējas ar trīs atslēgas vārdiem – pludmale, brīvība, apvārsnis." 

Helvija Valča sapnis bija skolas ēkas restaurācija. 2013.gadā tiek uzsākta pirmā apjomīgākā ēkas renovācija tās pastāvēšanas 100 gados. Ģimnāzijas ēkas renovācija turpinājās piecus gadus un noslēdzās 2017.gada novembrī. Lai paplašinātu liepājnieku zināšanas par, iespējams, Latvijā skaistākās skolas vēsturi, skolas direktora vadībā līdz ar ēkas atjaunošanas darbiem tika rīkota konference “Spekkes lasījumi”, kas bija veltīta ģimnāzijas dibinātāja un direktora Arnolda Spekkes personībai un viņa iedibinātajām zināšanu alkām. Nu ģimnāzijas ēka kā izcils jūgendstila arhitektūras paraugs ir iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Par Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas renovāciju iegūta "Latvijas Arhitektūras Lielā gada balva 2018". 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijai 2017.gadā saņemta atļauja uzsākt dalību Valsts izglītības satura centra projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” aprobācijā. Tā tiek veiksmīgi turpināta visas skolas līmenī, arī 2020.gadā uzsākot izglītības reformu "Skola 2030". 

Helvijs Valcis ilgus gadus kā domes deputāts strādājis sociālajā jomā: “Mums ir labi un pamatoti izveidota sociālā atbalsta sistēma. Liepāja šajā ziņā bieži tiek minēta kā paraugs Latvijas mērogā. Liepājnieki, kuriem  nepieciešams atbalsts grūtā brīdī, var saņemt vairāk nekā 60 veidu pabalstus un atbalsta pakalpojumus – sākot no jaundzimušā pabalsta līdz pat svētku pabalstam simtgadniekiem un vairāk gadu slieksni sasniegušajiem.”

“Lai gan sociālo palīdzību un aprūpi saņem dažāda vecuma sociālās atstumtības riskam pakļautie – bērni, invalīdi, pensijas vecuma personas, cilvēki ar garīgiem traucējumiem un trūkumā nonākuši darbspējīgi pieaugušie, dzīve rāda, ka neparedzētās grūtībās var nonākt katrs. Šis Covid pandēmijas laiks un ārkārtas situācija parāda, cik elastīga ir Liepājas sociālā atbalsta sistēma un kā tā pielāgojama nelabvēlīgajām ārējām pārmaiņām," darbu sociālajā nozarē raksturo H.Valcis. "Ar krīzes pabalsta ieviešanu un ienākumu latiņas celšanu trūcīgā un maznodrošinātā statusam pielāgojamies esošajai situācijai. Jāpanāk, lai sociālā palīdzība ir iespējami elastīga un dod iespēju pārvarēt grūtības ikvienam, kam šajā sarežģītajā laikā nepieciešams atbalsts. Mūsu mērķis sociālā atbalsta sistēmā ir sasniegt cilvēkus, kuriem atbalsts nepieciešams visvairāk, nodrošinot viņiem vismaz minimāli pieņemamu dzīves kvalitāti, kamēr apstākļi uzlabojas.” 
Tuvākajā laikā plānots dubultot pabalstu veselības aprūpei, palielinot to no esošajiem 75 eiro vienam ģimenes loceklim uz 150 eiro. "Ir augušas veselības aprūpes un medikamentu cenas un jūtam, ka līdz ar to pieauguši liepājnieku, īpaši senioru tēriņi. Tāpat plānots pārskatīt dzīvokļa pabalsta apmēru, tā turpinot atbalstīt tos, kam šajā krīzē klājas visgrūtāk,” sola domes deputāts.

“Sabiedrības dzīves kvalitāte lielā mērā raksturo attieksmi pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un senioriem. Liepājā jau tuvākajā nākotnē būs mūsdienīgs pansionāts, jauni rehabilitācijas un krīzes centri cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Vairāk iesaistīsim sociālo pakalpojumu nodrošināšanā nevalstiskās organizācijas, tādējādi radot sociālajā aprūpē arī jaunas darba vietas,” stāsta H.Valcis. Liepājas partija savā vēlēšanu programmā arī paredz turpināt piedāvāt jauniešiem no ģimenēm, kuras saviem spēkiem netiek galā ar dzīves grūtībām, tik nepieciešamo un labi iesākto mentoru pakalpojumu.

 

Atpakaļ