Edvīns Striks

Varam izremontēt telpas, iepirkt dārgākās tehnoloģijas, taču tam visam nav vērtības, ja pietrūkst labu speciālistu

Liepāja ir Edvīna Strika dzimtā un arī profesionālo izaicinājumu pilsēta. Kopš Liepājas Reģionālās slimnīcas reorganizācijas 2007. gadā uzsākts darbs slimnīcas valdē, 2010. gadā uzņemoties valdes priekšsēdētāja pienākumus. Edvīns Striks to uzskata gan par izaicinājumu, gan iespēju, gan uzticēšanos: "Liepāja man devusi iespēju vadīt lielāko un labāko veselības aprūpes iestādi Kurzemē, turklāt laikā, kad te notikušas vērienīgas vizuālas un saturiskas pārmaiņas. Mūsdienīga veselības aprūpe vispirms ir drošība, un tā ceļ visa reģiona dzīves līmeni.”

Varētu šķist, ka līdz ar ēkas renovācijas apjomīgākā posma noslēgumu darba uzdevumi ir sarukuši. “Patiesībā jau tobrīd, kad sākām plānot pārmaiņas slimnīcā, sapratām, ka agri vai vēlu būtisks būs personāla jautājums, tādēļ sadarbībā ar pilsētas domi sākām cīnīties par jauno speciālistu piesaisti. Pandēmijas laiks šo jautājumu spilgti izceļ ne tikai veselības aprūpē – nemitīga iespēju meklēšana, izvēloties darbības nozares, kuras pilnveidot, un cīnoties par katru speciālistu, kuru iespējams piesaistīt,” darba uzdevumu akcentē slimnīcas vadītājs.

E.Striks uzskata, ka šis algoritms strādā visās pilsētas dzīves un attīstības jomās: "Ja mēs veidojam ko jaunu un mūsdienīgu, paplašinām piedāvājumu un iespējas, vienlaikus ir jādomā par jaunu speciālistu – motivētu, strādāt gribošu cilvēku piesaisti. Tas ir tuvāko gadu atbildīgākais uzdevums un lielākais izaicinājums, kas paredz virkni apņemšanos un konkrētas rīcības. Lai to panāktu, pilsētai ir jāpiedāvā atbilstoši apstākļi, kas sevī ietver gan bērnudārzu, gan labas izglītības iespējas, gan labi apmaksātas un modernas darba vietas, gan sociālās garantijas, mājokļus un sakārtotu vidi. Tad cilvēki būs ieinteresēti par savu dzīves un darba vietu izvēlēties Liepāju."

Par sasniegto pilsētas attīstībā E.Striks ir pārliecināts, ka Liepāja ir fantastiska vieta kur dzīvot, strādāt un arī novecot. Viņš uzsver, ka pēdējo desmit gadu laikā mērķtiecīgi ieguldīts nopietns darbs veselīga dzīvesveida popularizēšanā, paplašinātas sportošanas un aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējas dažādām sabiedrības vecuma grupām, kas ilgtermiņā veicinās liepājnieku mentālās un fiziskās veselības uzlabošanos: "Šajos projektos, ko īstenojusi vai veicinājusi pašvaldība, iesaistījušies daudzi liepājnieki, rodot sev pastāvīgu nodarbošanos, arī motivējot apkārtējos un kopā veidojot Liepāju par aktīvu un mūsdienīgu pilsētu. Te dzīvo un strādā čakli, atbildīgi un gudri cilvēki, kurus man ir bijis gods satikt, kopā strādāt un kuri ir mani motivējuši darīt vairāk, labāk un neapstāties pie sasniegtā."

"Latiņa ir uzlikta augstu un citādi nevar. Sasaistot ar slimnīcas piemēru – sasniegt mūsdienām atbilstošu veselības aprūpes kvalitāti ir uzdevums, bet mērķis ir noturēt sniegto pakalpojumu kvalitāti tādu, lai tā būtu labākā reģionālā ārstniecības iestāde valstī ne tikai šodien, bet arī pēc gada un vairākiem. Un tas ir nepārtraukts komandas darbs," savu apņemšanos un turpmāko darbu raksturo Edvīns Striks.

Atpakaļ