Artis Lagzdiņš

Viltus cerībām nav vietas ne sportā, ne politikā

Absolvējot augstskolu, ilggadējais Sporta pārvaldes vadītājs un sportistu treneris Artis Lagzdiņš izvēlējās maģistra darba tēmu, kurā detalizēti iedziļinājās, kā pārdomāti un kvalitatīvi veidot sistemātiskumu sporta politikā Liepājā. Viņa redzējums bija saistīts ar to, ka sporta skolai ir jābūt kā Sporta pārvaldes struktūrvienībai, nevis kā dažādām un savstarpēji nesaistītām struktūrām. 2004. gadā šo modeli Liepājā izdevās īstenot un bijām pirmie Latvijā, kas sistemātiski un pārdomāti sakārtoja sporta jomu. 

“Šobrīd vairāk nekā divus gadus procesā ir nākamais attīstības solis, un tas saistīts ar Sporta veselības projektu, piesaistot sporta skolai speciālistu, kurš pēc sporta veselības pārbaudēm ar konkrētiem rezultātiem par audzēkņu veselības stāvokli ar treneriem pārrunā vēlamo treniņu plānu un darba metodes,” skaidro A.Lagzdiņš. Tas nepieciešams, jo sporta skolu treneriem reizēm pietrūkst zināšanu, kā runāt ar vecākiem par bērnu sportisko audzināšanu. Bet situācijai vidū ir audzēknis, kurš klausa visus pēc kārtas – gan vecākus, gan trenerus, gan vēl citus viedokļu līderus. Tas beidzas ar audzēkņu izdegšanu, un šādi jaunieši sportu pamet. 

Sporta veselības centrs dod objektīvus radītājus, pēc tam var vērtēt dinamikas un izdarīt objektīvus secinājumus. Papildus tiek izglītoti arī treneri, lai varētu izskaust problēmu ar viltus cerībām. “Nedrīkst barot cilvēkus ar viltus cerībām!” ir tiešs A.Lagzdiņš.

Strādājot par treneri, Artis ir pārliecinājies, ka kopumā nav izšķirošanas nozīmes tam, ir vai nav talants jaunietim, taču pareiza un pārdomāta iespēja nodarboties ar sportu ir jādod visiem. Lai pēc tam pats audzēknis varētu pieņemt lēmumu. “Ir jāiedod pareiza sagatavošanās, pirms tiek izdarīta izvēle. Arī tad, ja izvēlas sportu neturpināt profesionālā līmenī.” 

“Liepāja ir vieta, kura attaisno visas man cerības sportā, sadzīvē, kultūras jomā un citās. Liepāja ir saimnieciski pareizi vadīta pilsēta un neliek man just vilšanos. Ja procesos ir loģiskums un sistemātiskums, tad rezultāts neizpaliks. Pēc šāda dzīves moto esmu strādājis. Uzslavas nekad man bijis mans pašmērķis, bet, kad dzirdu labus vārdus no kolēģiem un ekspertiem ārpus Latvijas, tas man dod spēku un enerģiju iesākto turpināt ar vēl lielāku jaudu,” saka Artis.

 

Atpakaļ