V.Skujiņš pauž ZZS frakcijas viedokli

V.Skujiņš:

"Es apsveicu visus Latvijas futbola cienītājus un visus liepājniekus ar jaunu pilsoni, jo Saeima šodien atbalstīja Kristiana Damiana Torresa, kuru Latvijas futbola cienītāji pazīst kā pagājušā gada labāko futbolistu, uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Es apsveicu pašu Kristianu un visus Latvijas futbola un sporta cienītājus. Tas ir labs notikums!

Vēl šodien otrajā lasījumā tika atbalstīti divi grozījumi, kas ir ļoti aktuāli augstskolām: grozījumi Augstskolu likumā un saistītie grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā.

Ko dos šie grozījumi?

Likumprojekts paredz valsts augstskolām iegūt un izmantot finanšu līdzekļus no valsts nodotā nekustamā īpašuma atsavināšanas, tādējādi atvieglojot un mazinot valsts pārvaldes slogu un taupot augstskolu budžeta līdzekļus.

Tātad, ja kāda māja augstskolai vairs nav vajadzīga vai tā ir uzcēlusi jaunu, vai, teiksim, augstskolas plānos neietilpst šīs mājas turpmāka apgūšana, tad valsts, saskaņojot, protams, ar Ministru kabinetu, varēs šo ēku nodot citiem vai pat pārdot un līdzekļus izmantot augstskolas vajadzībām.

Augstskolas ļoti gaida šo lēmumu, un es ceru, ka drīzumā tas tiks pieņemts.

Šajā nedēļā Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā mēs tikām iepazīstināti ar Ekonomikas sadarbības un attīstības organizācijas – jeb, kā tautā to sauc, OECD – izvērtējumu par izglītību Latvijā. Nu, lūk, šāds izvērtējums ir, un, kā sacīja vairāki šī izvērtējuma autori no Latvijas puses, tas varētu šobrīd būt rokasgrāmata visiem pedagogiem. Nu tad varbūt izdrukājiet to un nolieciet sev redzamā vietā!

Jāteic, ka mūs ar to iepazīstināja Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji un norādīja arī uz izaicinājumiem – reformām pirmsskolas izglītībā, pamatizglītībā, vidējā izglītībā, augstākajā izglītībā un, protams, pieaugušo izglītībā. Izglītības prasmju direktorāta vadītājs Andreass Šleihers ir norādījis, ka Latvijā izglītības sistēmai ir jāattīstās, koncentrējoties uz vienlīdzību. Tas ir, jānodrošina kvalitatīva izglītība gan pilsētās, gan lauku reģionos.

Ziņojumā norādīts, ka pedagogu atalgojuma paaugstināšana līdz nacionāli salīdzināmam līmenim uzlabos situāciju personāla atlases jomā. Taču viņš atzīmē, ka tomēr tiks veidota... liks veidot lielākas klases ar augstāku skolēnu skaita īpatsvaru attiecībā pret skolotāju skaitu.

Šeit tāds viņa teiktais (citāts): “Ja jāizvēlas starp mazāku skolēnu skaitu klasē un kvalitatīvāku pedagogu, bērnu skaits klasē noteikti ir jāpalielina kvalitātes uzlabošanas dēļ.”

Cienījamie pedagogi, iepazīstieties, lūdzu, ar šo ziņojumu, nolieciet sev redzamā vietā, jo kādu brīdi tas noteikti būs kā tāds pamata virzības spēks izglītībai Latvijā.

Un pēdējais, ko es gribu sacīt. Kultūras darbinieki! Izglītības, kultūras un zinātnes komisija nākamajā Saeimas sēdē nodos otrajam lasījumam Nemateriālās kultūras mantojuma likumu. Šāds likums būs pirmo reizi Latvijas vēsturē, tādēļ es lūdzu visus kultūras darbiniekus, visus, kurus tas interesē, – vēl ir iespējams ar likumprojektu iepazīties. Vēl priekšlikumi būs iesniedzami kādu labu laiku. Tādēļ esiet tik labi un visas savas labās idejas iesniedziet priekšlikumu veidā, lai var uzlabot, lai tas likums ir tāds, ka pēc tam varētu teikt: “Nu, redziet, pirmo reizi, un nav uzreiz jāver vaļā, lai to uzlabotu.”

Es domāju, ka ir visas iespējas, un kultūras darbinieki Latvijā ir ļoti zinoši. Es esmu pārliecināts, ka šis likums būs ļoti lielisks, un to arī gaida visi kultūras darbinieki."

 

saeima.lv

Atpakaļ