Veidos Liepājas Futbola skolu un dos atlaides mazajiem sportistiem no daudzbērnu ģimenēm

Ņemot vērā senās futbola tradīcijas Liepājā, kā arī izvērtējot pilsētas sporta infrastruktūras potenciālu, Latvijas Futbola Federācija rosinājusi Liepājas pilsētas domei izskatīt iespēju izveidot jaunu izglītības iestādi – Liepājas Futbola skolu. Deputāti šodien, 5.novembrī, pieņēma lēmumu par šādas skolas izveidi, portāls uzzināja pilsētas domes sēdē.

2013.gada novembrī Liepājas pašvaldība nolēma pārņemt sporta kluba “Liepājas metalurgs” realizēto profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas “Futbols un hokejs” īstenošanu, nodrošinot iespēju vairāk kā 600 audzēkņiem turpināt futbola un hokeja treniņus un kluba treneriem saglabāt darba vietas. Minēto programmu realizēšana ar 2014.gada 1.janvāri tika uzdota Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei “Liepājas Sporta spēļu skola”, kura jau īstenoja basketbola, volejbola un vieglatlētikas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas.

Liepājas Futbola skolas izveides ideja nākusi no Latvijas Futbola federācijas, kas vērsusies ar ierosinājumu Liepājas domē. Savā vēstulē federācija norāda, ka augstu vērtē pašvaldības ieguldījumu futbola sporta veida attīstībā, pārņemot futbola sporta veida programmu realizāciju no sporta kluba “Liepājas metalurgs”, veidojot un sekmējot bērnu un jauniešu futbola attīstību, kam spilgts apliecinājums ir Liepājas Sporta spēļu skolas komandu veiksmīgais starts Latvijas jaunatnes futbola čempionātā. Tomēr, lai Liepāja kļūtu par vienu no stiprākajām Latvijas jaunatnes Futbola akadēmijām, Latvijas Futbola federācija ierosina izveidot jaunu izglītības iestādi – Liepājas Futbola skolu. Futbola federācijas ieskatā, Liepājas Futbola skola spētu nodrošināt pilsētai optimālāku bērnu un jauniešu futbola organizācijas struktūru un futbola attīstību ilgtermiņā. Tāpat strukturālās izmaiņas atvieglos Latvijas Futbola federācijas un starptautisko futbola attīstības atbalsta programmu piesaisti.

Latvijas Futbola federācija ir vienīgā futbola asociācija Latvijā, kuru ir atzinusi FIFA (Starptautiskā futbola federāciju asociācija) un UEFA (Eiropas futbola asociāciju savienība), un tā ir atbildīga par futbola attīstību valstī, tai ir tiesības pārstāvēt Latviju FIFA, UEFA un citās sporta institūcijās, kā arī tai pieder ekskluzīvas tiesības organizēt un vadīt visu līmeņu futbola sacensības. Latvijas Futbola federācija pārstāv Latvijas nacionālo vīriešu un sieviešu futbola izlasi, visa vecuma jauniešu, meiteņu, telpu un pludmales futbola izlasi starptautiskajos turnīros un pārbaudes spēlēs.

Liepājas pilsētas domes lēmums bija nepieciešams, lai uzsāktu futbola skolas izveidei nepieciešamās dokumentācijas - Liepājas pilsētas domes lēmums par sporta skolas dibināšanu, direktora amata pretendentu atlases konkursa nolikums, jaundibināmās futbola sporta skolas nolikums - sagatavošanu. Tāpat jāizdara grozījumi Liepājas Sporta spēļu skolas nolikumā, dzēšot no tā futbola programmas realizāciju.

Reformu partijas deputāte Laila Atiķe vēlējās zināt, cik izmaksās Futbola sporta skolas izveide Liepājā.

Sporta pārvaldes vadītājs Artis Lagzdiņš skaidroja, ka patlaban notiek dokumentācijas sagatavošana un budžeta izveide: “Plānošana ir procesā, līdz ar ko konkrētu summu nosaukt vēl nav iespējams."

Tāpat šodien notikušajā pilsētas domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu, ka daudzbērnu ģimenēm bērnu sporta nodarbības izmaksās mazāk.

Proti, no nākamā gada 1.janvāra daudzbērnu ģimenēm bērnu sporta nodarbības pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas, izmaksās par 30 – 70% mazāk.

Ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs vai vairāk bērni, par viena bērna Sporta skolas apmeklējumu līdzfinansējuma maksa mēnesī no 2016.gada 1.janvāra tiks samazināta par 30%, par otra - 50%, par trešā un katra nākošā bērna Sporta skolas apmeklējumu - 70%.Samazinātā līdzfinansējuma maksa tiek attiecināta ne vairāk kā uz divu Sporta skolu sporta veida programmas apguvi uz audzēkņa likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata.

Līdzfinansējuma maksa Sporta skolas apmeklējumam vieglatlētikas sporta programmā ir 8,54 eiro, basketbola, volejbola, boksa, brīvās cīņas un sieviešu cīņas, grieķu – romiešu cīņas, džudo cīņas, svarcelšanas, šaha, galda tenisa, peldēšanas, mākslas vingrošanas, sporta vingrošanas sporta programmai – 11,38 eiro, savukārt tenisa sporta programmai 21,34 eiro. Svarcelšana ir jauna sporta programma, ko no nākamā gada plāno uzsākt Liepājas Kompleksā sporta skola.

Pašvaldības izglītības iestādes, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas, ir Liepājas Sporta spēļu skola, Liepājas Kompleksās sporta skola un Liepājas Tenisa sporta skola.

“Šāda atlaižu sistēma jau kopš pagājušā gada veiksmīgi darbojas Liepājas bērnu un jaunatnes centra īstenotajās interešu izglītības programmās. Vecāki to ir atzinīgi novērtējuši, jo tas paplašina brīvā laika pavadīšanas un izaugsmes iespējas bērnam, nepārslogojot ģimenes budžetu. Laikā, kad tik ļoti aktualizējas jautājums par bērnu mazkustīgumu un aktīvā dzīvesveida trūkumu, lēmums par atvieglojumiem interešu izglītības sporta programmā, ko esam jau pieņēmuši komitejās un virzām uz domes sēdi, ir ļoti būtisks,” uzsver domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos Vilnis Vitkovskis.

Lai minētie atvieglojumi stātos spēkā, tiks izdarīti grozījumi Liepājas pilsētas domes 2011.gada 7.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 “Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas”.

 

Atpakaļ