Veic izmaiņas Liepājas pilsētas investīciju plānā

Liepājas dome veikusi 140 grozījumus Liepājas pilsētas investīciju plānā 2015.-2020.gadam.

Daļa no grozījumiem ir tehniski, un atsevišķi projekti, piemēram, koncertzāle "Lielais dzintars", iekļauti realizēto projektu sadaļā, skaidroja Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš.

Investīciju plāns ir Liepājas pilsētas Attīstības programmas sastāvdaļa, un plānotie investīciju projekti saistīti ar Rīcības plānā definētajām rīcībām. Atbilstoši normatīvajam regulējumam investīciju plāns tiek aktualizēts katru gadu ar Liepājas pilsētas domes lēmumu, nemainot Attīstības programmas stratēģisko daļu.

Investīciju plāna aktualizācijas nepieciešamību nosaka tā izpildes progress, kārtējam gadam apstiprinātais pašvaldības budžets un pieejamais Eiropas Savienības (ES) fondu finansējums.

Ievērojamas investīcijas iecerētas izglītības iestādēs.

Par 6,3 miljoniem eiro paredzēts modernizēt Liepājas Raiņa 6.vidusskolu, Liepājas Aleksandra Puškina 2.vidusskolu un Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5.vidusskolu, kā arī uzlabot ergonomisko mācību vidi Jāņa Čakstes Liepājas 10.vidusskolā un Liepājas 12.vidusskolā. Tāpat investīciju plānā paredzēta dabaszinību kabinetu renovācija Liepājas skolās par 2,4 miljoniem eiro.

Šim nolūkam tiks izmantots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), valsts un pašvaldības finansējums. Tiek meklētas iespējas 3,75 miljonus eiro ieguldīt pirmsskolu izglītības iestādēm piegulošo teritoriju labiekārtošanā.

18,6 miljoni eiro nepieciešami vispārizglītojošo izglītības iestāžu iekštelpu modernizācijai 14 izglītības iestādēs, savukārt 8,5 miljoni eiro - pirmsskolas izglītības iestāžu ēku rekonstrukcijai. Šīm vajadzībām finansējums vēl tiek meklēts.

SIA "Liepājas enerģija" īstenotai siltumtrašu un siltuma avotu rekonstrukcijas attīstībai kopumā nepieciešami 25 miljoni eiro, kas tiks rasti no ERAF un uzņēmēja līdzekļiem.

Liepājā iecerēts turpināt arī apgaismojuma sistēmas modernizāciju, daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu labiekārtošanu, lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas sakārtošanu, kā arī īstenot Liepājas starptautiskās lidostas attīstības 2.kārtu un citus projektus.

Atpakaļ