Uzsāks Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas renovāciju

Domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde šonedēļ parakstījusi līgumu par Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas renovācijas uzsākšanu ar SIA firma “UPTK” direktoru Zigurdu Kirhneru un SIA “Komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētāju Jāni Neimani.  Līgums paredz, ka 1., 2. un 3. kārtas būvdarbus būvnieki apņemas pabeigt trīs mēnešu laikā.

Firma SIA “UPTK” uzvarēja pašvaldības iepirkumu konkursā, un līguma summa ir Ls 449 985, paredzot finanšu rezervi neparedzētiem darbiem 8167 latu apmērā.

Kā zināms, Liepājas Dome jau šā gada pavasarī pieņēma lēmumu par finansējuma pusmiljona latu apmērā piešķiršanu Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas unikālās jūgendstila ēkas renovācijai.

„Liepājas Valsts 1.ģimnāzijai ir jāatbilst visaugstākajiem standartiem gan izglītības kvalitātes, gan infrastruktūras jomā, spējot piesaistīt gudrus, talantīgus skolēnus no plašas apkārtnes. Mācību vide ir nozīmīgs faktors konkurētspējīgas izglītības piedāvājumā. Tāpēc  šogad izglītības iestāžu modernizācijai no pašvaldības budžeta piešķirts ievērojams  finansējums - vairāk nekā miljons latu, ieskaitot ģimnāzijas renovāciju”, uzsver Silva Golde
 
Tā kā darbu izpilde paredzēta arī mācību laikā, līgums paredz, ka būvniekam desmit dienu laikā jāiesniedz Liepājas Valsts 1.ģimnāzijai saskaņots detalizēts darbu izpildes kalendārais grafiks.

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas renovācijas projekta pirmajās kārtās paredzēts atjaunot ēkas fasādi pret Ausekļa ielu, ēkas jumtu un jumta nesošās konstrukcijas, izveidot jaunas ģērbtuves un sporta telpu cokolstāvā, kā arī renovēt sporta zāli.

Liepājas Dome jau iepriekš bija piešķīrusi līdzekļus Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas būvkonstrukciju un inženiertīklu tehniskajai apsekošanai, arhitektoniski mākslinieciskajai inventarizācijai un ēkas renovācijas tehniskā projekta izstrādei.

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas ēkas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju veica arhitekti K.Veinberga un J.Zviedrāns, ēkas renovācijas tehnisko projektu šogad izstrādāja SIA "WONDERFULL".

Liepājas valsts 1. ģimnāzijas ēka ir viens no izcilākajiem Eiropas augstāko standartu jūgendstila arhitektūras paraugiem, kurai skolu ēku arhitektūrā Latvijā līdzvērtīgu nav (izņemot vienīgi ēku Rīgā, Strēlnieku ielā 4a, kura celta 1905. gadā pēc būvinženiera  Mihails Eizenšteina projekta). To atzinis arī RTU profesors J.Krastiņš savā pētījumā “Liepājas jūgendstila arhitektūra”.

Ir plānots piesaistīt arī ES finansējumu skolas vēsturisko gaiteņu restaurācijai aptuveni Ls 150 000 apmērā. Šīs ES programmas ietvaros tiek īpaši atbalstīta koka un jūgendstila objektu un to interjera elementu atjaunošana un saglabāšana.


Gunta Jākobsone
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde

Atpakaļ