Uzņēmumu peļņu novirza iekšpagalmu sakārtošanai un pilsētas vēsturiskās apbūves atjaunošanai

Ņemot vērā, ka uzņēmums “Liepājas Enerģija” un vēl vairāki pašvaldībai daļēji piederoši uzņēmumi saimniecisko gadu ir noslēguši ar peļņu, kas ieskaitīta pilsētas budžetā, pieņemts lēmums šo finansējumu novirzīt galvenokārt daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu labiekārtojuma projektu līdzfinansēšanai, pilsētas vēsturiskās apbūves atjaunošanai, kā arī citiem mērķiem.

Par to Liepājas pilsētas domes deputāti vienojās šodien, 9.jūnijā, notikušajā domes pastāvīgajā Finanšu komitejas sēdē, apstiprinot grozījumus pašvaldības 2016. gada budžetā.

Kopumā pašvaldības budžeta ieņēmumu daļa ir papildinājusies par gandrīz 1,3 miljoniem eiro, no kuriem lielākā daļa jeb nedaudz vairāk par 1 miljonu ir dividendes no uzņēmuma “Liepājas Enerģija”. Vēl pašvaldības budžetā dividendes aptuveni 100 tūkstošu eiro apmērā ieskaitījusi arī akciju sabiedrība “Liepājas autobusu parks”, kā arī citi uzņēmumi, kuros Liepājas pašvaldība ir kapitāldaļu īpašniece.

Līdzīgi kā iepriekšējos gadus deputāti lēma lielāko daļu jeb 620 tūkstošus no šī finansējuma novirzīt daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu labiekārtošanas projektu līdzfinansēšanai. Šogad šajā projektu konkursā saņemti 23 pieteikumi par pagalmu labiekārtošanu, kas skar kopskaitā 41 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju. 22 māju pagalmu labiekārtošanas projekti saņēmuši atbalstu, un pašvaldība piešķīrusi līdzfinansējumu gandrīz 700 tūkstošu eiro apmērā. Kopumā kopš iekšpagalmu sakārtošanas programmas uzsākšanas 2013.gadā Liepājas pašvaldībā atbalstīti 67 pieteikumi par kopskaitā 99 ēku pagalmu sakārtošanu. Pagalmu labiekārtošanā ieguldīti gandrīz 3,3 miljoni eiro, no kuriem 2,7 miljoni ir pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums.

Ņemot vērā, ka šogad jau otro gadu pašvaldībā ir izsludināts arī projektu konkurss līdzfinansējuma saņemšanai pilsētas vēsturiskās apbūves atjaunošanai, deputāti lēma daļu no dividenžu ieņēmumiem novirzīt šajā konkursā saņemto pieteikumu īstenošanai. Kopumā šogad pieteikumi saņemti par 29 vēsturisko ēku atjaunošanu, no kuriem astoņās ēkās ir paredzēti restaurācijas darbi, savukārt 22 – plānota dokumentācijas izstrāde vēlākiem restaurācijas darbiem. Kopumā pašvaldības budžetā vēsturisko ēku atjaunošanas līdzfinansēšanai paredzēti 80 tūkstoši eiro.

Pašvaldības budžeta grozījumos iekļauts arī papildu finansējums Liepājas teātrim jaunu apgaismes iekārtu uzstādīšanai vairāk nekā 112 tūkstošu eiro vērtībā, gandrīz 115 tūkstoši eiro iedalīti sporta nozares atbalstam, sakārtojot pašvaldības stadionu infrastruktūru, 55 tūkstoši paredzēti “Vecliepājas PVAC” ēkas remontdarbiem, savukārt bērnudārza “Kāpēcītis” elektroinstalācijas atjaunošanai budžetā rezervēti 84 tūkstoši eiro. Tāpat atbalstīta iecere piešķirt papildu finansējumu Liepājas Leļļu teātrim jauniestudējumam un leļļu atjaunošanai, žoga izbūvei ap Ezerkrasta sākumskolas sporta laukumu, labiekārtojumam pludmalē, jaunu velonovietņu uzstādīšanai pilsētā u.c.

Lēmums par papildu finansējuma sadali stāsies spēkā tikai pēc apstiprināšanas Liepājas domes sēdē, kas plānota nākamceturtdien.

 

 

Andrejs Rjabcevs,

Liepājas domes priekšsēdētāja padomnieks sabiedrisko attiecību jautājumos

Atpakaļ