U.Seska apsveikums, mācību gadu uzsākot

Mīļie skolēni un vecāki!

Cienījamie skolotāji!

Ir sācies atkal jauns posms – jauns mācību gads, jauni uzdevumi, jauni izaicinājumi un, protams, jaunas uzvaras. Šis ir laiks, kad savijas atkalredzēšanās prieks ar atbildības nastu, priecīgais svētku satraukums ar bažām par priekšā stāvošo nezināmo.

Mazie pirmklasnieki, Jums priekšā garš ceļš, bet speriet pirmo soli droši. Ar lepnumu sirdī, ar zinātkāri acīs un apņēmību domās, jo atcerieties: kā pirmo soli spersiet, tā visu ceļu veiksiet! Lai Liepājas lauva, kurš rotājas pilsētas ģerbonī, dod Jums spēku un izturību!

Skolēni un studenti, lai jaunajā mācību gadā Jūs pavada nerimstoša zinātkāre, mērķtiecība un radoši panākumi! Atcerieties, ka vērtīgākās lietas mūsu dzīvē ienāk caur rūpīgu darbu un neatlaidību, tāpēc tieši skolā vai augstskolā gūtās zināšanas būs Jums stabils pamats, veidojot tālāko dzīves ceļu. Tādu ceļu, kas pašiem sniedz gandarījumu un ļauj arī pilsētai lepoties.

Dārgie vecāki un vecvecāki, lai Jums nepietrūkst pacietības un padoma, esot klāt un pavadot savus mazos skolas gaitās. Ja būs kāds grūts brīdis mācībās, tad Jūs būsiet pirmie, kam tiks prasīts padoms.

Godātie skolotāji un skolu darbinieki! Jums kopā ar vecākiem tiek uzticēts visdārgākais – mūsu rītdiena. Jūsu rokās ir mūsu nākamās uzvaras un panākumi. Jūs esat tie, kas spēj veidot jaunās personības tādas, kas prot ne tikai patstāvīgi domāt, bet arī uzklausīt citus, kas spēj atšķirt labo no sliktā un starp nenozīmīgām lietām saskatīt būtisko. Mācīt – tas nozīmē nemitīgi dot un ņemt. Dot savas zināšanas un uzņem jaunas, tāpēc lai nākamajā mācību gadā pietiek izturības, pacietības un katru dienu pavada profesionāls gandarījums par skolēniem un studentiem, kas ir ap Jums.

Lai visiem kopīgi sekmīgs un radošiem panākumiem bagāts šis jaunais mācību gads!

Liepājas pilsētas domes vārdā,

domes priekšsēdētājs Uldis Sesks

Atpakaļ