Uldis Sesks: Papildu nauda – iekškvartāliem un vides uzlabošanai

Liepājas dome šodien lems par izmaiņām pilsētas budžetā, piešķirot papildu aptuveni 1,5 miljonus eiro, kas paredzēti galvenokārt ielu asfaltēšanai, ietvju bruģēšanai, cīņai ar ēku apķēpātājiem – vārdu sakot, pilsētas vides uzlabošanai un iekškvartālu sakārtošanai.

Saņemot no Valsts kases precīzu aprēķinu par līdzekļu atlikumu no pagājušā gada, šī gada pašvaldības budžets ir kļuvis nedaudz lielāks un radusies iespēja finansēt vairākas jaunas ieceres. Lauvas tiesu jeb divas trešdaļas no papildu pieejamajiem 1,5 miljoniem eiro plānots novirzīt projektiem, kas tiešā veidā ietekmē vidi, kurā dzīvojam. Dažādos pilsētas mikrorajonos plānots veidot jaunas vai atjaunot esošās ietves kopumā aptuveni 850 metru garumā, savukārt no jauna asfaltējamo ielu kopgarums ir gandrīz trīs kilometri! Tāpat ir domāts arī par pakāpenisku savu laiku nokalpojušo sabiedriskā transporta pieturvietu nomaiņu, jauna apgaismojuma izbūvi Raiņa ielā, videonovērošanas sistēmas uzlabojumiem iedzīvotāju drošības uzraudzīšanai, kā arī jaunu autostāvvietu projektēšanu, apstādījumu veidošanu u.c. iecerēm.

Jebkura budžeta sastādīšanā viens no grūtākajiem uzdevumiem atrast līdzsvaru starp vajadzībām un iespējām. Šoreiz lielā mērā uzsvars uz pilsētvides labiekārtošanas iecerēm likts tādēļ, ka paši iedzīvotāji ir bijuši ļoti aktīvi savu daudzdzīvokļu namu sakārtošanā, tādēļ no pilsētas puses tiek sperts solītis pretī, lai radītu atbilstošus apstākļus visā iekškvartālā. Pēdējos gadus ir ļoti sekmīgi darbojusies pašvaldības īstenotā daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošanas programma, kurā, pateicoties pašu iedzīvotāju atsaucībai un līdzdalībai, jaunu veidolu ieguvuši gandrīz 80 daudzdzīvokļu namu iekšpagalmi – izveidotas automašīnu stāvvietas, apstādījumi, bruģēti celiņi, uzstādīti rotaļu rīki bērniem vai soliņi vecāka gadagājuma iedzīvotājiem. Tagad veidojas situācijas, kad, piemēram, Siena ielā vai Klaipēdas ielā daudzdzīvokļu mājas cita pēc citas ir skaisti sakoptas, pagalmi ir labiekārtoti, bet iekškvartāla iela vai piebraucamais ceļš ir vienās bedrēs. Ar šiem pilsētas budžeta grozījumiem mēs šo nepilnību vismaz daļā pilsētas centīsimies novērst.

Skaidrs, ka visu pilsētas vajadzību īstenošanai naudas nekad nepietiks, vienmēr paliek kādas ieceres, ko iespējams īstenot tikai nepilnā apmērā vai ko nākas atlikt uz vēlāku laiku. Ar pilsētas finansēm ir līdzīgi kā ikvienā ģimenē – ne visu, ko mēs ieraugām veikalā, mēs varam nopirkt, savukārt no tā, ko varam nopirkt, rūpīgi jāizsver, kas pērkams pirmām kārtām un ko var vēl nedaudz atlikt.

  •  
Atpakaļ