Tiesībsargs atzinīgi novērtē M.Kučinska valdības apņemšanos īstenot reformas veselības aprūpes nozarē

Tiesībsargs Juris Jansons, ceturtdien, 18. februārī, sniedzot ikgadējo ziņojumu Saeimā, īpaši akcentēja Māra Kučinska vadītās valdības deklarācijā ietverto uzdevumu īstenot reformas veselības aprūpes nozarē, atzinīgi novērtējot šo apņemšanos un solot savu atbalstu.

Tiesībsargs savā uzrunā parlamentāriešiem atgādināja, ka tiesību uz veselību kontekstā nesen prezentēts pētījums par Latvijas valsts garantētā medicīniskās palīdzības minimuma atbilstību cilvēktiesību standartam, kuram bijusi pievērsta sabiedrības uzmanība.

J.Jansons atzinīgi novērtēja M.Kučinska valdības deklarācijā iekļauto nopietno apņemšanos reformēt veselības aprūpi. Veselības ministrs Guntis Belēvičs jau ir atzinis, ka tiesībsarga rekomendācijas ir pamatotas un tādējādi J.Jansons solīja maksimāli atbalstīt ministru un valdību kopumā reformēt veselības aprūpi.

M.Kučinska vadītās valdības deklarācijā ir norādīts, ka patlaban veselības aprūpes sistēma Latvijā no valsts budžeta līdzekļiem saņem nepietiekamu finansējumu, kas ietekmē veselības aprūpes pieejamību. Deklarācijā akcentēts, ka jāreformē veselības aprūpes finansēšanas sistēma, lai sekmētu iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu.

M.Kučinska vadītā valdība ir apņēmusies izstrādāt obligātās veselības apdrošināšanas sistēmas modeli, pārskatīt veselības aprūpes pakalpojumu tarifus un samaksas nosacījumus, nosakot valsts apmaksāto pakalpojumu grozu. Lai nodrošinātu vienmērīgu sistēmas pakalpojuma kvalitāti, paredzēts pārskatīt veselības aprūpes pakalpojumu plānošanu un pakalpojumu sniedzēju izvietojumu, ievērojot integrētas veselības aprūpes pakalpojumu attīstības pieeju.

Tāpat valdība iecerējusi īstenot mērķtiecīgu veselības aprūpes cilvēkresursu attīstības politiku, īpaši reģionos, sakārtojot veselības nozares darbinieku atlīdzības un profesionālās pilnveides sistēmu. Veselības aprūpes reformu un strukturālu izmaiņu gaitā valdība stiprinās produktīvu sadarbību un dialogu ar veselības nozares darba ņēmēju un darba devēju organizācijām, kā arī profesionālajām asociācijām.

   

Atpakaļ