Sumina valsts mācību olimpiāžu uzvarētājus un viņu skolotājus

Otrdien, 17. maijā, Liepājas domē notika šī mācību gada mācību olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu lasījumu konferences uzvarētāju un viņu pedagogu sveikšana par ieguldīto darbu un augstajiem sasniegumiem valsts mērogā.

Izcilniekus sveica Domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Vitkovskis un Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere. Skolēni un skolotāji saņēma domes pateicības rakstus, naudas balvas un grāmatas.

“Augstus sasniegumus var gūt ar milzīgu darbu un neatlaidību - tie, kas daudz strādā un daudz iegulda savās zināšanās,” teica U.Sesks, kā pozitīvu piemēru minot basketbolistu Kristapu Porziņģi un viņa treneri Edvīnu Sprūdi. Viņš pateicās pedagogiem, kuri parāda skolēniem virzību uz mērķi, ieguldot lielu darbu uzvarētāju panākumu veicināšanā.

Sveicot Liepājas 15 spējīgākos un drosmīgākos skolēnus, V.Vitkovskis uzsvēra šī mācību gada lielo dažādību – panākumi gūti ķīmijā, fizikā, politoloģijā, vēsturē, franču valodā un citos priekšmetos, bet visvairāk – mūzikā, kas nozīmē, ka “Liepājā aug arī spēcīga jauno mākslinieku paaudze”.

Kā atzina pasākuma vadītājs, Liepājas teātra aktieris Viktors Ellers, šī gada “mazais dimants” ir J. Čakstes Liepājas 10. vidusskolas 12. klases skolniece Amanda Razma, kura guvusi panākumus vairākās olimpiādēs, vienlaikus aktīvi iesaistoties arī citos skolas un pilsētas mēroga pasākumos.

Kristīne Niedre-Lathere skolēnu panākumus raksturoja ar vārdu “pacēlums”, ko ikviens jūt, saņemot pateicību. Viņa teica paldies skolēnu vecākiem, kuri atbalsta savus bērnus un novēlēja skolēniem aiz šīm virsotnēm sasniegt vēl jaunas virsotnes.

Šogad dalībai Valsts olimpiādēs no Liepājas šogad bija uzaicināts 41 skolēns, no kuriem 15 ieguvuši godalgotas vietas. Labākie rezultāti Liepājas skolēniem bijuši mūzikā ( divas 2.vietas un viena 3. vieta), vēsturē (divas atzinības), franču valodā (divas godalgotas vietas).

Naudas balvas par zinātniski pētnieciskajiem lasījumiem Latvijas 40. skolēnu zinātniskajā konferencē saņēma trīs Liepājas 15. vidusskolas skolēni:

Krists Kormazovs par 3.vietu cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijā (skolotāja Maija Ročāne);

Mareks Plaudis par 3.vietu psiholoģijas sekcijā (skolotāja Velga Štolca);

Dana Gorina par 3.vietu politoloģijas sekcijā (skolotājs Pāvels Jurs).

Olimpiāžu uzvarētāji:

Ērika Bobrova (Liepājas pilsētas 12.vidusskola) par atzinību latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts olimpiādē (skolotāja Rimma Vasiļjeva);

Eduards Spāģis (Liepājas Katoļu pamatskola) par atzinību fizikas valsts olimpiādē (skolotāja Alīna Gindra);

Uljana Žukova ( Liepājas pilsētas 12.vidusskola) par atzinību franču valodas valsts olimpiādē (skolotāja Līga Meiruška);

Arturs Atvars (Liepājas Valsts 1.ģimnāzija) par atzinību ķīmijas valsts olimpiādē (skolotāja Elizabete Sorokina);

Jeļizaveta Pahara (Liepājas pilsētas 12.vidusskola) par atzinību ķīmijas valsts olimpiādē (Alla Juzefoviča);

Hardijs Drullis (Liepājas Valsts 1.ģimnāzija) par atzinību ģeogrāfijas valsts olimpiādē (skolotāja Līga Tetere);

Dāvids Korjakovskis ( Liepājas pilsētas 12.vidusskola) par 3.vietu franču valodas valsts olimpiādē (skolotāja Līga Meiruška);

Jeļizaveta Platinska (Liepājas A. Puškina 2.vidusskola) par 3.vietu mūzikas valsts olimpiādē(skolotāja Stella Gluhovska);

Klaudija Grīnfelde (Liepājas Katoļu pamatskola) par 2.vietu mūzikas valsts olimpiādē (skolotāja Anda Karule);

Pols Bernards Bernots (Liepājas Katoļu pamatskola) par 2.vietu mūzikas valsts olimpiādē (skolotājs Ēriks Bukants);

Aiva Tālberga (Liepājas Valsts 1.ģimnāzija) par 2.vietu vēstures valsts olimpiādē (skolotājs Ārijs Orlovskis);

Amanda Razma ( J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola) par 2.vietu latviešu valodas valsts olimpiādē , 3.vietu matemātikas valsts olimpiādē un atzinību vēstures valsts olimpiādē (skolotājas Jolanta Klamere un Baiba Lāma).

Atpakaļ