Skolas un skolotāji saņem apsveikumus un balvas

Olimpiskā centra Rožu zālē notika Skolotāju dienai veltīts svinīgs sarīkojums. Pirmais, kas veica pedagogu saimei piederīgos, bija Skolēnu domes pārstāvju veidota ziedu kompozīcija.

Tradicionāli Skolotāju dienai veltītajā sarīkojumā pasniedza gan gada Kvalitātes balvas izglītības iestādēm, gan sumināja "Gada skolotājus". Kvalitātes balvas pretendentus izvērtēja, ņemot vērā Izglītības pārvaldes apkopoto informāciju par sasniegumiem centralizētajos eksāmenos, valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniskajos lasījumos. Pēdējās izmaiņas pašvaldības nolikumā paredzējušas stingrākus kritērijus Liepājas Valsts 1. ģimnāzijai, jo šāda statusa mācību iestādēm valsts mērogā ir stingrāki kritēriji un prestižs. Ģimnāzija var pretendēt uz balvu, ja skolas vidējais procentuālais kopvērtējums attiecīgajos centralizētajos eksāmenos nav zemāks par 60 procentiem, pārējām vidusskolām vidējais procentuālais kopvērtējums attiecīgajos centralizētajos eksāmenos nevar būt zemāks par 55 procentiem.

Kvalitātes balvu par sasniegumiem trīs nominācijās saņēma Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskola, kurai piešķirti 1000 latu par labajiem rezultātiem centralizēto eksāmenu kopvērtējumā, kā arī 500 latu par sasniegumiem latviešu valodas centralizētajā eksāmenā un 500 latu par sasniegumiem svešvalodu centralizētajos eksāmenos.

12. vidusskola saņēma 500 latu par sasniegumiem Vispārējās izglītības satura centra organizētajās valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniskajos lasījumos.

Divās nominācijās – "Par pozitīvu dinamiku centralizēto eksāmenu kopvērtējumā" un "Par sasniegumiem matemātikas centralizētajā eksāmenā" – balvas nepiešķīra. Atlikušo balvu fonda naudu 1000 latu apmērā atbilstoši konkursa nolikumam sadalīja divām skolām par augstajiem centralizēto eksāmenu rezultātiem. Tā ir Valsts 1. ģimnāzija, kas saņēma 700 latu, un 7. vidusskola (300 latu) mācību līdzekļu un sporta inventāra iegādei. 

Skolotājus sumināja divas reizes. Dienu pirms centrālā sarīkojuma Liepājas Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova Skolotāju dienas ieskaņā bija aicinājusi uz svinīgu pieņemšanu tos pirmsskolas un skolu pedagogus, kuri bija izvirzīti nominācijai "Gada skolotājs". Izglītības pārvaldes Atzinības rakstus saņēma 26 pedagogi, kā arī pieci konkursa "Vides radoša apguve Liepājā" uzvarētāji. Savukārt uzvarētājus katrā no nominācijām tradicionāli sveica Skolotāju dienas svinīgajā pasākumā Olimpiskā centra Rožu zālē.

Šoruden izstrādāta jauna balva "Gada skolotājam". Tas ir "Sudraba ābols", ko darinājis mākslinieks Renarts Purmalis. Sudraba ābolu un citas balvas saņēma desmit pedagogu, kuri māca zēnus un meitenes kā skolās, tā pirmsskolas izglītības iestādēs. Šo skolotāju vārdi ierakstīti arī Izglītības pārvaldes Goda grāmatā.

Nominācijā "Par mūža ieguldījumu" godināja 15. vidusskolas skolotāju Vairu Strelēviču, Nadeždu Loščonihu no 12. vidusskolas un Ināru Dalki no pirmsskolas izglītības iestādes "Kriksītis".

"Par inovācijām izglītības procesā" apbalvotas Solvita Vītola no Vakara un maiņu vidusskolas un Solvita Oliņa no pirmsskolas izglītības iestādes "Kāpēcītis". Par ieguldījumu darbā ar talantīgajiem bērniem apbalvotas Jana Jagmina no Internātpamatskolas un Dina Kleina no bērnudārza "Sprīdītis". Nominācijā "Par kvalitatīvu un atbildīgu darbu" sumināja Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskolas skolotāju Sanitu Perševicu, nominācijā "Par darbu ar speciāliem bērniem" apbalvojumu saņēma Guna Judina no bērnudārza "Rūķītis".

Šogad bija vēl viens jaunums – nominācija "Foršākais skolotājs", kurā labāko noteica paši skolēni. Tādu skolotāju, kuri pelnītu būt par foršākajiem, bija vairāk nekā desmit. Balvu saņēma 8. vidusskolas skolotājs Jānis Rudzītis.

Foto galerija: http://www.liepajniekiem.lv/galerijas/izstades-ko-prot-skolotajs-atklasana-101711

Autors: "Kurzemes Vārds"

Atpakaļ