Sāksies pabalstu izmaksa akcijā "Skolas soma"

No 10.augusta sāksies pabalstu izmaksa pašvaldības akcijā “Skolas soma” Liepājā deklarētām daudzbērnu un trūcīgām ģimenēm, ģimenēm, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām, aizbildnībā esošus bērnus, Černobiļas AES avārijas seku likvidatoru ģimenēm, kā arī Ģimenes atbalsta daļas uzskaitē esošām ģimenēm, portālu informē Gunta Jākobsone.

Vienreizējo pabalstu 20 eiro katram bērnam skolas lietu iegādei vecāki no 10. augusta līdz oktobra beigām varēs saņemt A/s “Norvik banka” Liepājas filiālēs, uzrādot pasi. Pabalstu saņēmēju saraksti ir iesniegti bankā - to varēs saņemt viens no vecākiem, kurš jau saņem ģimenes valsts pabalstu bērna kopšanai.

Pabalstu akcijā "Skolas soma" piešķir par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, kurš kalendārā gada septembrī turpinās mācības vispārējās izglītības iestādē, sākot no 2. klases. Jaunums ir tas, ka pabalstu šogad varēs saņemt arī bērni, kas sasnieguši 18 gadu vecumu un turpina mācības vispārējās izglītības iestādē dienas maiņā un nav nodarbināti, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam

Plānots, ka pabalstu skolas piederumu iegādei šogad varētu saņemt ap 1000 liepājnieku ģimenes: 529 daudzbērnu ģimenes, kurās audzina trīs un vairāk bērnus, 171 ģimene, kurās audzina bērnus invalīdus; 87 ģimenes, kurās audzina aizbildnībā esošus bērnus; 57 ģimenes, kuras ir Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta daļas uzskaitē un pilda līdzdarbības pasākumus; 3 Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenes. Pabalstu izmaksai akcijā “Skolas soma” pašvaldība šogad atvēlējusi 36 200 eiro.

Pabalstus varēs saņemt arī ģimenes ar vienu vai diviem bērniem, kurām laika posmā no šā gada 1. jūlija līdz 30 septembrim noteikts trūcīgas ģimenes statuss, un tajās ir bērni skolas vecumā. Šīm ģimenēm, sākot no 3. augusta līdz 20.oktobrim jāierodas reģistrēties Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā 220.kabinetā. Līdzi jāņem pasi, izziņu par trūcīgas ģimenes statusu un mācību iestādes izziņu, ja bērns vecāks par 15 gadiem.

Ja ģimenei ir tiesības saņemt pabalstu skolas piederumu iegādei akcijā "Skolas soma", bet tā nav iekļauta sarakstā, tad pabalstu jāpieprasa Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā, iesniedzot iesniegumu ne vēlāk kā līdz 30.septembrim.

Šogad jau trešo  gadu arī pirmklasnieku vecāki, kuru bērni uzsāk mācības kādā no Liepājas vispārizglītojošām skolām, varēs saņemt 30 eiro lielu pabalstu mācību līdzekļu iegādei, neatkarīgi no bērna deklarētās dzīvesvietas. Šo pabalstu izmaksa sāksies septembrī, kad būs nokomplektētas visas pirmās klases un skolās apkopoti dati par pirmklasniekiem.  Pirmklasnieku vecāki pirmajā skolas dienā, pavadot savus bērnus uz skolu, aicināti ņemt līdzi arī bankas konta datus, lai varētu skolā aizpildīt iesniegumu pirmklasnieka pabalsta saņemšanai. Pabalstu izmaksai pirmklasniekiem pašvaldības budžetā atvēlēts 24 000 eiro.

Atpakaļ