Saeimā diskutēja par darba tirgus pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti

Saeimā notika starptautiska konference par personu ar invaliditāti rehabilitācijas un nodarbināmības iespējām un izaicinājumiem Latvijā un Eiropā.

Atklājot konferenci, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča uzsvēra, ka Latvijai, kas pievienojusies ANO konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām, ir ļoti būtiski risināt jautājumus par cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgām tiesībām uz piekļuvi darba tirgum. Tāpat šie jautājumi ir svarīgi kontekstā ar Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā. 

A.Barča uzsvēra, ka Latvijas parlaments ir atvērts sadarbībai gan ar nevalstiskajām organizācijām, gan organizācijām, kuras pārstāv darba devējus. Komisijas vadītāja pateicās par līdzšinējo sadarbību organizācijām, kuras ikdienā ir Sociālo un darba lietu komisijas partneri, sniedzot ekspertīzi par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām un piemērotākajiem risinājumiem.  

Pasākuma dalībnieki dalījās ar labās prakses piemēriem un citu valstu pieredzi, iesaistot darba tirgū cilvēkus ar invaliditāti, kā arī identificēja šķēršļus, kas traucē šīs sociālās grupas integrācijai darba tirgū. Pēcpusdienā konferences dalībnieki devās uz Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA) Jūrmalā, lai klātienē iepazītu tās sniegtos pakalpojumus profesionālās rehabilitācijas jomā. 

Klātesošos uzrunāja pārstāvji no Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO, Eiropas Rehabilitācijas platformas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Labklājības ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras, biedrības “Saule”, Latvijas Nedzirdīgo savienības un Valakupju rehabilitācijas centra (Lietuva). 

Pasākumu rīkoja Saeimas Sociālo un darba lietu komisija sadarbībā ar SIVA un Eiropas Rehabilitācijas platformu., un interesenti konferencei “Personu ar invaliditāti rehabilitācijas un nodarbināmības iespējas un izaicinājumi Latvijā un Eiropā” varēja sekot līdzi tiešsaistē Saeimas mājaslapā www.saeima.lv. Tika nodrošināts arī konferences surdotulkojums.

 

Konferences materiāli:

Programma latviešu valodā 

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām organizācijas SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Guntas Ančas prezentācija "Eiropas Savienības loma cilvēku ar invaliditāti nodarbināmības veicināšanā"

Eiropas Rehabilitācijas platformas ģenerālsekretāres Lauras Džonsas (Laura Jones) prezentācijas "Kapacitātes celšana ar mērķi nodrošināt izcilu pakalpojumu sniegšanu" un "Cilvēku ar invaliditāti nodarbinātība - Eiropas labā"

Latvijas Darba devēju konfederācijas sociālo lietu un sociālās drošības eksperta Pētera Leiškalna prezentācija "Personu ar invaliditāti nodarbināmības normatīvie šķēršļi"

Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktora Imanta Lipska prezentācija "Cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanas aktualitātes Latvijā"

Nodarbinātības valsts aģentūras direktores Ineses Kalvānes prezentācija "Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtie atbalsta pakalpojumi personām ar invaliditāti"

Biedrības "Saule" vadītājas Irinas Rulles prezentācija "Cilvēku ar intelektuālo  invaliditāti nodarbināmības izaicinājumi Latvijā" 

Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidenta Edgara Vorslova prezentācija "Izaicinājumi nedzirdīgo cilvēku nodarbināmībā Latvijā"

Videoieraksts:
1.daļa  latviešu valodā 
2.daļa latviešu valodā 

Fotogrāfijas

 

Atpakaļ