Rudenī gaidāmas plašas diskusijas par izmaiņām Darba likumā

Plašākās diskusijas Sociālo un darba lietu komisijā paredzamas par izmaiņām likumā, kas regulē darba devēju un darba ņēmēju attiecības, kā arī smēķēšanas ierobežojumu paplašināšanu, vērtējot komisijā rudens sesijā skatāmos likumprojektus, norāda komisijas priekšsēdētāja Aija Barča.

Ministru kabinets izskatīšanai parlamentā iesniedzis apjomīgus grozījumus Darba likumā, kas paredz izmaiņas darba devēju un darba ņēmēju tiesībās un pienākumos.

„Paredzams, ka izmaiņas Darba likumā nenāks ne ātri, ne viegli. Ņemot vērā, ka likumprojekta gatavošanas laikā valdībā kopsaucējs starp darba devēju un darba ņēmēju pārstāvjiem atsevišķos jautājumos nav rasts, deputātiem acīmredzot atkal būs jāieņem vidutāja loma. Jūtīgākie jautājumi, kas nav iekļauti parlamentā iesniegtajā likumprojektā, skar virsstundu piemaksas saglabāšanu, kā arī arodbiedrības aizstāv pašreizējo likuma normu, kas paredz - arodbiedrības biedru nevar atlaist bez attiecīgās arodbiedrības iepriekšējas piekrišanas,” akcentē komisijas priekšsēdētāja Aija Barča.

Komisijas vadītāja piebilst, ka deputāti strādās arī pie jauna arodbiedrību regulējuma, būtiski modernizējot līdzšinējās likumu normas, kas nosaka arodbiedrību veidošanu un darbību. Turpināsies arī brīvprātīgā darba regulējuma izstrāde, par kuru atbildīga ir komisijas izveidota darba grupa.

Viens no likumprojektiem, kas raisīja plašas diskusijas jau iepriekšējā sesijā, paredz plašākus tabakas izstrādājumu tirdzniecības un lietošanas ierobežojumus. „Grozījumi skar gandrīz ikviena sabiedrības locekļa tiesības un intereses, tādēļ katrai normai jābūt rūpīgi izvērtētai gan no juridiskā, gan praktiskās piemērošanas viedokļa – lai smēķēšanas ierobežojumi būtu gan jēgpilni, gan samērīgi. Uz otro lasījumu esam saņēmuši virkni priekšlikumu, par kuriem ir daudz atšķirīgu viedokļu gan deputātu, gan juristu un ekspertu vidū. Īpaši šeit jāmin plānotais smēķēšanas aizliegums daudzdzīvokļu namu balkonos un lodžijās, kā arī ēku un būvju tuvumā. Deputātiem un juristiem būs daudz darba, katrā gadījumā vērtējot, cik pamatoti ir piedāvātie aizliegumi un vai tādējādi nepamatoti netiek aizskartas indivīdu tiesības, un privātās dzīves neaizskaramību,” uzsver komisijas priekšsēdētāja.

Komisija ar lielu interesi un rūpību vērtēs arī nākamā gada valsts budžeta projektu, analizējot gan pārraudzības jomā esošo ministriju budžetus, gan plānotās izmaiņas darbaspēka nodokļu un ģimenes atbalsta politikas jomā, piebilst A.Barča. Saeimas Preses dienests

saeima.lv

Atpakaļ