Plāno modernizēt Liepājas Centrālas zinātniskās bibliotēkas infrastruktūru

Lai Liepājas pilsētas un reģiona iedzīvotajiem, kā arī pilsētas viesiem un citiem interesentiem nodrošinātu modernu, kvalitatīvu un drošu jauno tehnoloģiju pieejamību bibliotekārajā vidē, ceturtdien, 7.jūlijā, deputāti Attīstības komitejas sēdē atbalstīja Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas dalību Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu konkursā. 

Projekta “Lietotājorientētu pasākumu kopuma veidošana un servisa uzlabošana bibliotēkās” plānotās kopējās attiecināmās izmaksas ir 80 000,00 EUR apmērā, no kurām Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam finansējums (85% apmērā) ir 68 000,00 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (15% apmērā) – 12 000,00 EUR. Projekta īstenošanai nepieciešamais Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums var tikt precizēts pēc publiskā iepirkuma rezultātiem.

Projekta ietvaros Liepājas Centrālas zinātniskās bibliotēkas filiālē – bērnu bibliotēkā “Vecliepājas rūķis” – plānots uzstādīt pašapkalpošanās iekārtu (SelfChek station), kā arī drošības sistēmu – elektroniskos vārtus, kas novērsīs negodīgu apmeklētāju rīcību un neļaus iznest no bibliotēkas grāmatas bez reģistrācijas sistēmā. Elektroniskos vārtus plānots uzstādīt arī Liepājas Centrālas zinātniskās bibliotēkas lasītavā, kas ļautu paplašināt arī krājuma brīvpieejas zonu nozaru literatūrā. 

Ieviešot pašapkalpošanās iekārtas (SelfCheck station), apmeklētāji tiks rosināti izmantot jaunās tehnoloģijas, piesaistot arī jaunus bibliotēkas apmeklētājus, savukārt ieviešot drošības sistēmu, tiks uzturēts un saglabāts kvalitatīvs bibliotēkas krājums. Tāpat inovatīvie  risinājumi dos iespēju bibliotēkas darbiniekiem vairāk laika un uzmanības veltīt dažādām lietotāju apmācības programmām un lasīšanas veicināšanas pasākumiem.  Lai veicinātu bērnu un jauniešu interesi par jauno tehnoloģiju darbību bibliotēkās, tās darbinieki tradicionālo bibliotekāro ekskursiju saturu varēs papildināt ar saistošu informāciju par jauno tehnoloģiju izmantošanu ikdienas darbā. Ieguvēji būs arī vecāka gadagājuma bibliotēkas lietotāji, kuru mācību kursa programma “Datora lietošanas un interneta izmantošana pamati” tiks papildināta ar informāciju par jaunajām tehnoloģijām, demonstrējot to darbību arī praktiski.   

Jautājums par Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas dalību projektā vēl jāapstiprina 7. jūlija Finanšu komitejas un 14.jūlija Liepājas domes sēdē.

Pēc jautājuma apstiprināšanas Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļa kopā ar attiecīgās nozares speciālistiem sagatavos visu nepieciešamo dokumentāciju projektu iesniegšanai Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā. Projekta apstiprināšanas gadījumā, tas tiks realizēts 2017.gadā. 


Evita Enģele
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atpakaļ