Pirmā domes sēde varētu notikt 20. jūnijā

Liepājas pašvaldības vēlēšanu oficiālie rezultāti jau ir apstiprināti. Pagaidām neviens tos nav apstrīdējis, pastāstīja Liepājas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ildze Lagzdiņa.

Jaunievēlētās domes sēde jāsasauc ne ātrāk kā desmit un ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc vēlēšanu rezultātu pasludināšanas. Plānots, ka jaunā deputātu sasaukuma domes pirmā sēde varētu notiks 20. jūnijā.

Saskaņāar likumu "Par pašvaldībām", jaunievēlētās domes pirmo sēdi sasauc pilsētas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. Ar jaunievēlētās domes pirmo sēdi izbeidzas iepriekšējās domes pilnvaras. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs līdz domes priekšsēdētāja ievēlēšanai vada sēdi un paraksta domes lēmumu par domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.

Domes priekšsēdētāju ievēlē no attiecīgās domes deputātiem. Ikvienam domes deputātam ir tiesības izvirzīt kandidatūru domes priekšsēdētāja amatam. Domes priekšsēdētājs ir ievēlēts, ja kandidāts saņēmis vairāk nekā pusi no ievēlēto domes deputātu balsīm.

Ja neviens no kandidātiem nesaņem nepieciešamo balsu vairākumu pirmajā kārtā, tiek rīkota atkārtota balsošana par tiem diviem kandidātiem, kuri saņēmuši visvairāk balsu. Ievēlēts ir tas kandidāts, kurš saņēmis ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu. Ja arī otrajā kārtā neviens no kandidātiem nav saņēmis ievēlēšanai nepieciešamo balsu vairākumu, rīko balsošanu par to kandidātu, kurš otrajā kārtā saņēmis vairāk balsu. Ja neviens no kandidātiem trešajā kārtā nav saņēmis ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, tiek rīkotas jaunas domes priekšsēdētāja vēlēšanas.

Autors: "Kurzemes Vārds"

Atpakaļ