Pilsētas nākamā gada budžets – nedaudz lielāks, bet piesardzīgs

Salīdzinot ar šo gadu, Liepājas pilsētas pašvaldības budžets nākamajam gadam tiek plānots par aptuveni pieciem miljoniem eiro lielāks, taču tas sagatavots ar piesardzīgu rezervi, ņemot vērā grūti prognozējamo pilsētas ekonomiskās situācijas attīstību nākamgad.

Liepājas pilsētas pašvaldības pamatbudžetā 2016.gadam ieņēmumi tiek plānoti 54 439 907 eiro apmērā, tai skaitā plānota arī kredītlīdzekļu piesaiste 52 405 eiro apmērā pirmsskolas izglītības iestādes “Margrietiņa” ēku atjaunošana un teritorijas labiekārtošana. Lielākā daļa jeb gandrīz 64% no ieņēmumiem ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, vēl 7% ir nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumi, 15% – valsts mērķdotācijas, ES struktūrfondu finansējums un pašvaldības saņemtie maksājumi par izglītības pakalpojumiem, kā arī vēl 14% – ieņēmumi par maksas pakalpojumiem.

Kā deputātiem šodien, 2.decembrī, notikušajā domes Finanšu komitejas sēdē skaidroja pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītājs Ronalds Fricbergs, ieņēmumu palielinājums nākamā gada budžetā par aptuveni pieciem miljoniem eiro galvenokārt skaidrojams ar to, ka valstī tiek ieviests jauns finanšu izlīdzināšanas mehānisms. Vienlaikus viņš norādīja, ka kopš nedienas piemeklējušas lielāko pilsētas ražojošo uzņēmumu “KVV Liepājas metalurgs”, pašvaldība savus izdevumus plāno ļoti piesardzīgi un ar zināmu rezervi.

Pilsētas budžeta izdevumu sadaļa nākamajam gadam tiek plānota 54 439 907 eiro apmērā, kas paredzēts galvenokārt pašvaldības budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu un neatliekamu izdevumu segšanai. Finansējums lielākiem investīciju projektiem un dažādām jaunām iniciatīvām parasti tiek izskatīts tikai nākamā gada sākumā, kad būs precīzi zināmi līdzekļu atlikums no šī gada.

Nākamā gada budžeta projektā nodrošināts finansējums vairāk nekā viena miljona eiro apmērā sporta pasākumiem un 835 tūkstoši kultūras aktivitātēm, izvērtējot to aktualitāti un lietderību pilsētas ekonomiskās situācijas uzlabošanā. Tāpat budžetā paredzēti līdzekļi 390 tūkstošu apmērā Liepājas lidostas akreditācijai atbilstoši starptautiskajām prasībām, kā arī citiem mērķiem. 


Papildus informācija:
Andrejs Rjabcevs,
Liepājas domes priekšsēdētāja padomnieks sabiedrisko attiecību jautājumos

Atpakaļ