Pilnveido sociālā nodrošinājuma sistēmu Černobiļas avārijas seku likvidētājiem

Saeima ceturtdien, 16.jūnijā, trešajā galīgajā lasījumā pieņēma likuma grozījumus, paredzot pilnveidot sociālā nodrošinājuma sistēmu Černobiļas atomelektrostacijas (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.  

“Sociālo un darba lietu komisija rosinājusi likuma izmaiņas, lai novērstu nevienlīdzību, ko izjūt mūsu līdzcilvēki, kuri palīdzēja mazināt Černobiļas kodolkatastrofas sekas. Līdzšinējā sociālā nodrošinājuma sistēma nav bijusi pret visiem vienlīdzīga, un vairāki “černobilieši” savu taisnību pierādījuši tiesā. Lai citiem to vairs nenāktos darīt, virzām šīs likuma izmaiņas,” iepriekš norādīja par likumprojektu atbildīgās Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča.  

Patlaban ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki saņem atšķirīgu sociālo nodrošinājumu atkarībā no invaliditātes noteikšanas laika (atkarībā no tā, vai tā noteikta pirms vai pēc 2000.gada). Turpmāk ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kuriem piešķirta pensija kaitējuma atlīdzības apmērā, tiks aprēķināta gan pensija, gan kaitējuma atlīdzība neatkarīgi no invaliditātes noteikšanas laika.

Ar likuma grozījumiem tiek mainīta arī līdzšinējā kaitējuma atlīdzības aprēķināšanas formula. Turpmāk tajā tiks ņemti vērā 50 procenti no iepriekšējā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī un personai noteiktā darbspēju zaudējuma pakāpe vai koeficients atbilstoši ģimenes locekļu skaitam, par kuriem ir piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija. Tādējādi tiek novērstas situācijas, kad persona ar augstu darbspēju zaudējumu (piemēram, 70 procenti), bet zemiem ienākumiem saņem mazāku kaitējuma atlīdzību nekā persona, kurai ir zems darbspēju zaudējums (piemēram, 25 procenti), bet augsti ienākumi.

Kaitējuma atlīdzības apmēru pārskatīs reizi gadā 1.maijā.

Likums nosaka iespēju saņemt kaitējuma atlīdzību arī gadījumos, kad personai piešķirta citas valsts pensija. Šāda iespēja būs, ja pensiju piešķīrusi Eiropas Savienības valsts vai cita valsts, ar kuru Latvijai noslēgts līgums sociālās drošības jomā.

Likumprojektā ietvertos pakalpojumus pārrēķinās no 2017.gada 1.janvāra, un pārrēķināto apmēru izmaksās ne vēlāk kā 2017.gada septembrī.

Grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā stāsies spēkā 2017.gada 1.janvārī.

 

Saeimas Preses dienests

Atpakaļ