Piešķirtas gada Kvalitātes balvas izglītībā

Liepājas domes deputāti 12.septembra Pastāvīgās izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē izvērtēja Izglītības pārvaldes iesniegtos priekšlikumus par pretendentiem uz Kvalitātes balvām izglītībā sešās nominācijās vispārizglītojošām skolām, kurām pagājušajā mācību gadā bijuši vislabākie mācību sasniegumi, portālu informēja Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Balvas tradicionāli pasniegs 3.oktobrī Skolotāju dienas svinīgajā pasākumā Olimpiskā centra Rožu zālē.

Pretendentus izvērtēja, ņemot vērā  Izglītības pārvaldes apkopoto informāciju par sasniegumiem centralizētajos eksāmenos, valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniskajos lasījumos. Pēc pēdējām izmaiņām nolikumā “Par vispārizglītojošo skolu Kvalitātes balvām”, kuras pieņemtas 2013. gada 16. maijā,  tāpat kā visā valstī, mainījies skolēnu sekmju novērtējuma princips – nav vairs A, B un C līmeņu, bet procenti.

Kvalitātes balvas šogad nolemts piešķirt Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolai Ls 1000 par sasniegumiem centralizēto eksāmenu kopvērtējumā ( 60,45 %), Liepājas pilsētas 12.vidusskolai Ls 500 par sasniegumiem Vispārējās izglītības satura centra organizētajās valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniskajos lasījumos, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolai Ls 500 par sasniegumiem latviešu valodas centralizētajā eksāmenā (68,95%), Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolai Ls 500 par sasniegumiem svešvalodu centralizētajos eksāmenos (66,14%), Liepājas Valsts 1.ģimnāzijai Ls 700 par augstiem rezultātiem centralizēto eksāmenu kopvērtējumā (64,34%), Liepājas 7.vidusskolai Ls 300 par labiem sasniegumiem centralizēto eksāmenu kopvērtējumā (3.labākais vērtējums pilsētā - 54,2 %).

Liepājā ar katru gadu tiek paaugstinātas prasības skolām Kvalitātes balvas iegūšanai. Pēdējās izmaiņas pašvaldības nolikumā arī paredz, ka Liepājas Valsts 1.ģimnāzija var pretendēt uz balvu, ja skolas vidējais procentuālais kopvērtējums attiecīgajos centralizētajos eksāmenos nav zemāks par 60%, lai gan tas joprojām pilsētas skolu kopvērtējumā palicis nepārspēts – 64,34 %. Arī matemātikā un svešvalodās ģimnāzijas audzēkņiem ir vislabākie sasniegumi, taču konkursa nolikumā viņiem izvirzītas augstākas prasības nekā citām skolām, jo ģimnāzijām valsts mērogā ir stingrāki kritēriji un prestižs.

Pārējās vidusskolas var pretendēt uz balvu, ja skolas vidējais procentuālais kopvērtējums attiecīgajos centralizētajos eksāmenos nav zemāks par 55%.

Nomināciju “Par pozitīvu dinamiku centralizēto eksāmenu kopvērtējumā” nepiešķīra, jo ir mainījusies vērtēšanas sistēma, salīdzinot ar pagājušo mācību gadu. Nepiešķīra arī nomināciju “Par sasniegumiem matemātikas centralizētajā eksāmenā”, jo neviena skola nav sasniegusi nolikumā noteikto minimumu. 

Tāpēc atlikušo balvu fondu Ls 1000 apmērā atbilstoši konkursa nolikumam, nolēma sadalīt divām skolām mācību līdzekļu un sporta inventāra iegādei – Liepājas Valsts 1. ģimnāzijai un Liepājas 7.vidusskolai.

Autors: liepajniekiem.lv

Atpakaļ