Pieņem ekspluatācijā apgaismojuma rekonstrukcijas būvobjektu

Ceurtdien, 19. septembrī, Būvvaldes pieņemšanas komisija ekspluatācijā pieņēma būvobjektu – rekonstruētās ielu apgaismojuma sistēmas, kas aptver Lauku, Ed. Tisē, Dzērves, Airītes, Usmas, Nīcas, Rucavas, Miera, Dzērves, Kalvenes, Ozolu un Priekules ielu posmus.

Šajā Liepājas daļā jau darbojas jaunās apgaismojuma iekārtas – līnijas/kabeļi, vadības un sadales iekārtas, gaismekļi. Visi tehniskajos projektos paredzētie darbi ir paveikti.

Rajonā izbūvētas divas vadības sadales, 24 pārslēgšanas sadales, uzstādīti 130 jauni apgaismojuma balsti, 130 gaismekļi, ieguldīti dažāda veida kabeļi vairāk nekā 7,5 kilometru kogarumā.

Celtnieki atbilstoši tehniskajiem projektiem ir sakārtojuši brauktuves, gājēju ietves, nomales. Tur, kur veikti rakšanas darbi, atjaunots grants vai asfalbetona, vai bruģa segums, zāliens, bortakmeņi. Novākti vecie apgaismes balsti un sadales iekārtas.

Šajā Liepājas apgaismojuma rekonstrukcijas  projekta būvobjektā (nr. 2) darbi sākti 2011. gada novembrī. Būvdarbu ģenerāluzņēmējs bija SIA „Volts 1”. Būvniecības kopējās izmaksas: Ls 260 460,71.

Jaunās iekārtas ir saprogrammētas tā, lai visas sistēmas strādātu automātiski, atbilstoši dienas, vakara un nakts stundu režīmiem. Jaunās apgaismojuma sistēmas būs iespējams uzraudzīt un vadīt no datora, nodrošinot elektroenerģijas taupīšanu un operatīvu avāriju novēršanu.

Vairākās no minētajām ielām apgaismojuma iekārtas bija savu laiku nokalpojušas, vairs neveica savas funkcijas. Iedzīvotāji, sevišķi rudens un ziemas mēnešos, bieži sūdzējās par neapgaismotajiem ielu posmiem.


Aigars Štāls, sabiedrisko attiecību speciālists

Atpakaļ