Pedagogu algām Liepāja no valsts varētu saņemt par 13% vairāk

Kā liecina pašreizējie aprēķini un  saskaņā ar pedagogu algu modelī šobrīd iekļautajiem kritērijiem, Liepājas pašvaldībai mērķdotācija varētu pieaugt par 13 procentiem.

Par to  informēja Liepājas Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Kopumā valstī pedagogu atalgojuma reformas rezultātā mērķdotācija pedagogu algām pieaugtu aptuveni 88% pašvaldību, informē LETa.

Mērķdotācijas apmēra izmaiņas Izglītības un zinātnes ministrija aprēķinājusi, balstoties uz skolēnu skaitu 2015./2016.mācību gada sākumā.

41% pašvaldībām mērķdotācija pieaugtu par vairāk nekā 15%, savukārt vēl 21% pašvaldību mērķdotācijas apmērs pieaugtu robežās no 10% līdz 15%.

Aptuveni sestdaļai pašvaldību mērķdotācija pieaugtu par aptuveni 5% līdz 10%, savukārt vēl vidēji katrai desmitajai pašvaldībai mērķdotācija kāptu par 5%.

Ņemot vērā pašreizējos aprēķinus, mērķdotācijas apmērs samazinātos 12% pašvaldību. Daļa no šīm pašvaldībām ir Pierīgas pašvaldības. Tomēr, kā skaidroja izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis (V), ņemot vērā skolēnu skaita prognozes jaunajam mācību gadam, kur tiek lēsts skolēnu skaita pieaugums Pierīgas pašvaldībās, šīm pašvaldībām mērķdotācija varētu nesamazināties un palikt nemainīga.

Kā ziņots, koalīcija piekrita izskatīšanai valdībā virzīt pedagogu atalgojuma reformu. Ministru kabinetā to plānots izskatīt 5.jūlijā, dienu pirms tam to apspriežot Ministru kabineta komitejā. Plānots, ka reforma stāsies spēkā šī gada 1.septembrī.

Pēc sarunām ar Finanšu ministriju, kā arī pašvaldībām par reformai nepieciešamajiem papildu līdzekļiem un finansiālo slogu, ko reforma varētu radīt pašvaldībām, izskatīta iespēja pirmsskolas pedagogiem atalgojumu līdz paredzētajiem 680 eiro par vienu likmi kāpināt divu gadu laikā.

Tas nozīmētu, ka pirmajā reizē pirmsskolas pedagogiem likme kāptu līdz 620 eiro – tas notiktu jau no šī gada 1.septembra. Savukārt noteikto likmes apmēru 680 eiro vērtībā plānots sasniegt pēc gada – 2017.gada 1.septembrī.

irliepaja.lv

Atpakaļ