Par Liepājas partiju balso padarīto darbu un personību dēļ

Lai arī līdz pašvaldību vēlēšanām palikušas vēl vairākas dienas, liela daļa liepājnieku jau pieņēmuši lēmumu, par kuru politisko spēku atdot savu balsi. Uzrunātie liepājnieki un ar Liepāju saistītie saka, ka Liepājas partija viņus pārliecinājusi ar darbu sarakstu, kas līdz šim paveikti Liepājā, kā arī spēcīgām personībām sarakstā. 

Diriģents un Goda liepājnieks Jēkabs Ozoliņš atzinīgi novērtē Gunāra Ansiņa uzkrāto politisko pieredzi, kas ir neatsverama vērtība, lai veidotu spēcīgu komandu un pārstāvētu Liepājas intereses galvaspilsētā. “Gunārs Ansiņš ir cilvēks, kurš audzis kā personība un politiķis Liepājā – visu mūsu acu priekšā. Manās acīs viņš ir labākais pilsētas mērs, kāds mums varētu būt. Viņš ir spēka gados, daudz mācījies un ieguldījis savās zināšanās un prasmēs,” vērtē Jēkabs Ozoliņš. Staigājot pa Liepājas ielām, promenādi, Zirgu salu, ejot garām lielajiem objektiem, pie katra šāda objekta varētu pierakstīt Liepājas partijas komandas un Gunāra Ansiņa vārdu, jo viņš ir piedalījies visur. “Visās skaistajās pārmaiņās ir ieguldīts Gunāra darbs. Gan kā politiķis, gan kā cilvēks viņš ir zinošs un ieinteresēts, vienmēr atsaucīgs. Novēlu, lai izveidotā komanda strādā Gunāra Ansiņa vadībā, lai turpina iesākto virzienu,” saka pazīstamais diriģents. 

Savukārt uzņēmuma “Liepājas tramvajs” valdes loceklis Aigars Puks uzsver Liepājas partijas un īpaši Viļņa Vitkovska ieguldījumu, lai šodien liepājniekiem būtu gan uz Ezerkrastu pagarināta līnija, gan arī iespēja braukt jaunos zemās grīdas tramvajos. “Liepājas tramvaja līnijas pagarināšana un attīstības projekti ir Liepājas partijas komandas sasniegums. Vilnis Vitkovskis ir viens no šīs komandas cilvēkiem, kurš mācējis ne tikai motivēt darbam, bet reāli kopā strādāt. Atsaucība, spēja mobilizēt spēkus un no sirds aizrauties ar savu darbu – šīs ir īpašības, kas Vilni raksturo un daudz pasaka par viņu kā par kolēģi,” atzinīgi vērtē A.Puks. 

LSEZ SIA “Caljan” vadītājs Gatis Dradeika atzinīgi vērtē tos darbus, kas Liepājā pēdējo gadu laikā ir paveikti uzņēmējdarbības veicināšanai un īpaši sastrādājoties ar Uldi Hmieļevski. “Uldi varu raksturot kā cilvēku ar iniciatīvu, atbildību, un lielām darba spējām. Aiz viņa vārdiem, ko dzirdam medijos, stāv reāli paveikti darbi. Viņš tur dotos solījumus un iesaistās visu jautājumu risināšanā, nešķirojot tos – populārajos vai neērtajos. Cilvēks ar līdzsvarotu enerģijas un intelekta līmeni. Uldim tiešām rūp pārdomātu un tālejoši pareizu lēmumu atrašana, un pats galvenais, arī realizēšana,” ir pārliecināts G.Dradeika.

Liepājas skartais Latvijas Olimpiskās komitejas viceprezidents Einars Fogelis atzinīgi novērtē sporta infrastruktūru, kādu izdevies pēdējo gadu laikā radīt un iedzīvināt Liepājā. “Lai sportā izaugtu čempions, vajag laiku, vietu treniņiem, labu treneri un, protams, arī talantu, kā arī milzīgas darba spējas. Tādu formulējumu varu attiecināt uz Uldi Sesku un Liepājas vadības komandu, kas pirms vairāk nekā desmit gadiem uzsāka mērķtiecīgu darbu pilsētas sporta infrastruktūras sakārtošanā. Darbs bija jāsāk no nulles, bija liela apņemšanās, bija entuziasms, un rezultāts ir visu pūļu vērts. Tā pakāpeniski tapušas visas Liepājas Olimpiskā centra būves, vieglatlētikas arēna, tenisa halle. Liepāja var lepoties, un liela loma tajā ir Liepājas partijas komandai!” novērtē E.Fogelis.  

Bērnudārza “Saulīte” vadītāja Dina Jaunzeme norāda, ka izglītības joma Liepājā ir ļoti būtiska un novērtē Kristīnes Niedres-Latheres paveikto. “Kristīne ir līderis, kuram ir skaidrs redzējums un reāls plāns tā īstenošanai. Nākotni neveido tikai skaistas frāzes, to veido smags darbs, un Kristīne ir darītāja, kura spēj gan pārliecināt, gan argumentēt, gan aizdegt citos vēlmi iesaistīties un darīt,” saka D.Jaunzeme.

Liepājas partija šajās vēlēšanās piedāvājusi sarakstu, kurā ir vairāki līdz šim politikā neredzēti un jauni cilvēki. Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja vadītāja un Liepājas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas projekta vadītāja Inta Šoriņa priecājas, ka jauni cilvēki iesaistās politikā, ir gatavi kaut ko darīt savas pilsētas labā un atzinīgi vērtē, ka Liepājas partijas kandidātu sarakstā ir Andrejs Rjabcevs. “Viens no tiem cilvēkiem, ar kuriem ir ļoti viegli sadarboties – gan kopīgi meklējot idejas nestandarta risinājumiem, gan arī praktiski šīs idejas realizējot dzīvē. Domā vairākus soļus uz priekšu un prot pārredzēt plašu darbības laukumu, kas ir ļoti būtiska īpašība, esot padomnieka amatā. Pat visizaicinošākajās stresa situācijās viņam izdodas saglabāt mieru, vēsu prātu un konstruktīvu rīcību, tādēļ zinu, ka viņš ir arī daudzu kolēģu cienīts un novērtēts,” stāsta I.Šoriņa. 

Līdzīgās domās par jauno ienākšanu politikā ir arī uzņēmuma “InPass” vadītājs Raivis Ekšteins, kurš atzinīgi vērtē Ginta Reķēna pievienošanos Liepājas partijas komandai: “Gintam piemīt patiess godīgums, es pat teiktu, ka viņš reizēm ir pārāk pareizs. Viņš savu kompetenci pierāda ik dienu, vadot biznesa inkubatoru.  Viņam ir arī pamatīga starptautiska pieredze, kuru ieguvis vēl pirms darba gaitām  inkubatorā. Esmu sajūsmināts par Ginta darba spējām un metodēm, par to, cik viņš operatīvi un profesionāli spēj uztvert un reaģēt dažādās situācijās. Viņš vienmēr spēj dot padomu, kā pareizi risināt katru konkrēto situāciju. Gints ir arī ļoti harizmātiska personība, ir patīkami ieklausīties viņa sacītajā, jo viņš to dara ar lielu degsmi un pārliecinātību. Es ticu, ka Gints ir lielisks piemērs tam, kā pareizi un mērķtiecīgi vadīt procesus. Jaunie uzņēmēji viņam uzticas un Gints šo uzticību ir godam nopelnījis.” 

Liepājas partijas līdzšinējos darbus novērtē arī Kuldīgas domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa. “Liepāja izceļas ar spēju plānot un attīstīt projektus, kas dod ilgtermiņa rezultātu pilsētai. Nenoliedzami, ka pēdējo desmit gadu laikā pilsēta ir ļoti mainījusies, Liepāja atplaukst un sakārtojas pēc tiem noslēgtības gadiem un postošā rezultāta, ko aiz sevis atstāja padomju laiks. Šādu rezultātu nav iespējams sasniegt bez labas komandas un lielas atdeves,” atzīst I.Bērziņa,

To teikuši daudzi, bet “Liepājas partija” apliecina: mēs apņemamies redzesloka centrā vienmēr turēt liepājnieku izvēli. Liepāja vispirms ir cilvēki, kas šo vietu sauc par savām mājām, grib te dzīvot, izglītoties, grib te audzināt savus bērnus, strādāt un novecot. Mūsu uzdevums ir kopīgiem spēkiem soli pa solītim Liepāju darīt labāku, drošāku, pārtikušāku un skaistāku, lai liepājniekam te ir patīkami dzīvot. 

Lai top! 5. jūnijā par 5. sarakstu. 

Atpakaļ