Par drošas pilsētvides veidošanu

Vakar Liepājas Olimpiskajā centrā atklāja Valsts policijas organizētu izstādi par drošas pilsētvides veidošanu. Atklāšanā piedalījās Valsts policijas priekšnieka vietnieks Artis Velšs, Prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andis Rinkevics, Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieks Normunds Grūbis u.c.

"Cilvēks nepastāv atrauti no vides un otrādi. Lielākoties gan Latvijā, gan pasaulē noziedzības novēršanas iestāžu speciālisti ilgstoši ir fokusējušies vairāk uz cietušo un likumpārkāpēju, bet ne uz pilsētvidi, kurā šis likumpārkāpums notiek. Mūsu mērķis ir izmantot zināšanas par vidi un likumpārkāpumiem, lai sadarbībā ar kompetentiem sadarbības partneriem mainītu vidi, samazinot noziedzību un paaugstinot drošības izjūtu iedzīvotājiem," norādīja Valsts policijas priekšnieka vietnieks Artis Velšs.

Izstādē izmantoti Rīgas Tehniskās universitātes studentu darbi, kuros piedāvāti risinājumi konkrētas teritorijas pārveidošanai, lai uzlabotu drošību tajā. Izstāde ir labs piemērs tam, kādā veidā ar dažādiem teritorijas pārplānošanas principiem var būtiski paaugstināt drošību un novērst likumpārkāpumus.

Šobrīd Valsts policija par vienu no prioritārajām noziedzības novēršanas pieejām saskata tieši zināšanu pilnveidošanu par to, kādā veidā vide ietekmē noziedzīgu uzvedību un rada iespēju likumpārkāpuma notikšanai. Tādēļ vakar paralēli izstādei Olimpiskajā centrā Valsts policijas Kārtības policijas nodaļu priekšniekiem notika seminārs, kurā diskutēja par drošas vides darbības principiem un to, kādā veidā, policijai sadarbojoties ar pašvaldību, plānošanas un arhitektūras jomas ekspertiem, var uzlabot noteiktus aspektus konkrētās pilsētas teritorijās, lai nepieļautu, ka tur notiek likumpārkāpumi.

Atpakaļ