Paplašina veselības aprūpes pabalsta saņēmēju loku

Ceturtdien, 6. jūnijā Liepājas pilsētas domes sēdē nolemts veikt grozījumus Liepājas domes 2013.gada 14. novembra saistošajos noteikumos "Par veselības aprūpes pabalstu", lai pašvaldība varētu vairāk palīdzēt krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), daļēji kompensējot izdevumus par veselības aprūpi.

Lai nodrošinātu vienotu attieksmi atbalsta saņemšanai ģimenēm, kuras laikā līdz veselības aprūpes pabalsta pieprasīšanai ir mainījušas deklarēto dzīvesvietu, nolemts svītrot  ierobežojumu attiecībā uz dzīvesvietas deklarēšanās ilgumu veselības aprūpes pabalsta saņemšanai.

Līdz šim veselības aprūpes pabalstu varēja saņemt tikai tās maznodrošinātās personas, kuru deklarētā dzīvesvieta pēdējos 12 mēnešus bijusi Liepājā. Pēc grozījumu stāšanās spēkā šo pabalstu varēs saņemt arī personas, kuru deklarētā dzīvesvieta Liepājā ir mazāku laika posmu.

Otrs būtiskākais jaunums ir tas, ka veselības aprūpes pabalstu varēs nepiešķirt pēc statusa termiņa beigšanās, ja tiks konstatētas izmaiņas personas materiālajā vai sociālajā situācijā laikā, kad statuss bija spēkā, piemēram, iegādājoties vai pārdodot nekustamo īpašumu, iegādājoties automašīnu utt.

Veselības aprūpes pabalstu piešķir par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa laikposmā saņemtiem veselības aprūpes pakalpojumiem, iegādātām brillēm un medikamentiem.

Lai nodrošinātu veselības aprūpes pabalsta izmaksu 2016.gadā sakarā ar to, ka ir paplašināts veselības aprūpes pabalsta saņēmēju loks, provizoriski pabalsta izmaksai papildus būs nepieciešami 11250 eiro.   

Informāciju sagatvoja:
Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atpakaļ