Noskaidrots komiteju sastāvs; pašvaldībā darbosies četras pastāvīgās komitejas

Pirmajā jaunā sasaukuma pilsētas domes sēdē ievēlēts domes komiteju sastāvs, portāls uzzināja pilsētas domē.

Liepājas pilsētas domes jaunā sasaukuma pirmajā sēdē deputāti pieņēmuši lēmumu, ka, tāpat kā līdz šim, arī turpmāk pašvaldībā darbosies četras pastāvīgās komitejas: Finanšu komiteja, Pilsētas attīstības komiteja, Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja, kā arī Izglītības, kultūras un sporta komiteja.

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 20.panta pirmo daļu un 54.pantu, nolemts ievēlēt Liepājas pilsētas domes pastāvīgajā Finanšu komitejā deviņus deputātus:

Uldi Sesku, Gunāru Ansiņu, Silvu Goldi, Juriju Hadaroviču, Ģirtu Kronbergu, Helviju Valci, Jāni Vilnīti, Vilni Vitkovski, Naumu Vorobeičiku.

Liepājas pilsētas domes pastāvīgajā Pilsētas attīstības komitejā ievēlēti septiņi deputāti: Gunārs Ansiņš, Māris Ceirulis, Jurijs Hadarovičs, Romans Miloslavskis, Uldis Sesks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis.

Liepājas pilsētas domes pastāvīgajā Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejā nolemts ievēlēt septiņus deputātus: Gunāru Ansiņu, Lailu Atiķi, Māri Ceiruli, Ati Deksni, Romanu Miloslavski, Valdi Skujiņu, Helviju Valci.

Liepājas pilsētas domes pastāvīgajā Izglītības, kultūras un sporta komitejā arī ievēlēti septiņi deputāti: Silva Golde, Linda Matisone, Romans Miloslavskis, Valdis Skujiņš, Helvijs Valcis, Vilnis Vitkovskis, Naums Vorobeičiks.

Pastāvīgajās komitejās deputāti sagatavo jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, sniedz atzinumus jautājumos, kas ir komitejas kompetencē, pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā kontrolē pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbu, izskata pašvaldības iestāžu un uzņēmumu budžeta projektus, apstiprina un kontrolē pašvaldības iestāžu un uzņēmumu izdevumu tāmes, kā arī veic citus pienākumus atbilstoši pašvaldības nolikumam.

Autors: liepajniekiem.lv

Atpakaļ