Nākamā gada budžetā vairāk naudas sociālam atbalstam

Liepājas pašvaldības nākamā gada budžetā paredzēts vairāk naudas atvēlēt sociāli mazāk aizsargāto liepājnieku atbalstam, tai skaitā paredzot palielināt algas nodarbinātajiem ar viszemākajiem ienākumiem, kā arī nodrošinot bezmaksas sabiedrisko transportu pensionāriem, kas vecāki par 80 gadiem.

Pirmdien, 9.decembrī, sasauktajā Liepājas domes ārkārtas Finanšu komitejas sēdē deputāti izskatīja pašvaldības pamatbudžeta projektu 2014.gadam, kurā noteikti pašvaldības plānotie ieņēmumi, kā arī pamatizdevumi iestāžu uzturēšanai un funkciju nodrošināšanai. Kā norādīja domes Finanšu pārvaldes vadītājs Ronalds Fricbergs, nākamā gada pamatbudžetā nodokļu un nenodokļu ieņēmumi tiek prognozēti aptuveni tādā pašā apjomā kā 2013.gada budžetā, proti, 38,4 miljoni eiro. Lielāko daļu ieņēmumu jeb 34,6 miljoni eiro veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, bet vēl 3,4 miljoni eiro prognozēti no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem.

Lielākās izmaiņas izdevumu daļā plānotas saistībā ar atbalstu sociāli mazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem. Tas ietver gan izdevumus sociālo pabalstu izmaksai, kam tiks novirzīts šīgada sociālā budžeta neiztērētais atlikums, gan arī atalgojuma paaugstināšanu tiem darbiniekiem, kas līdz šim saņēmuši viszemāko atlīdzību – līdz 350 latiem (500 eiro) pirms nodokļu nomaksas. Lēmums palielināt atalgojumu saistīts ar faktu, ka no nākamā gada valstī tiek palielināta minimālā alga no pašreizējiem 200 latiem uz 320 euro jeb 225 latiem, līdz ar to bērnudārzu auklīšu, skolu tehnisko darbinieku, bibliotekāru un citu pašvaldībā nodarbināto līdzšinējais atalgojums būtu minimālās algas līmenī. Lai saglabātu līdzšinējo diferenciāciju un atalgojuma hierarhiju, šo speciālistu atalgojums tiks palielināts par vidēji 7 procentiem, taču precīzu algas pielikumu katram darbiniekam noteikts katras iestādes vadītājs, izvērtējot apstākļus.

„Atalgojuma izmaiņas skars aptuveni 700 strādājošos dažādās pašvaldības struktūrās, iekļaujot gan bibliotekārus, gan skolu darbiniekus, gan auklītes bērnudārzos un darbiniekus citās jomās. Sākoties ekonomiskajai krīzei, šiem darbiniekiem kā visiem pašvaldībā strādājošajiem atalgojums ļoti krasi tika samazināts, taču, plānojot nākamā gada budžetu, mērķtiecīgi esam meklējuši iespējas kaut nedaudz to celt, lai atalgojums būtu virs minimālās algas sliekšņa,” skaidro Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks. Viņš arī norāda, ka ar nākamo gadu plānots atjaunot pilnas slodzes izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem, kam tās, sākoties krīzei, tika samazinātas.

Tāpat nākamā gada budžetā paredzēti arī līdzekļi, lai apmierinātu Latvijas Pensionāru apvienības lūgumu nodrošināt bezmaksas sabiedrisko transportu pensionāriem, kas vecāki par 80 gadiem. „Mūsu mērķis ir pakāpeniski paplašināt to sociāli mazāk aizsargāto liepājnieku loku, kas var izmantot pilsētas sabiedrisko transportu bez maksas vai ar atvieglojumiem. Šogad jau ieviests, ka sabiedrisko transportu ar braukšanas maksas atvieglojumiem var izmantot pensionāri ar viszemākajiem ienākumiem, tāpat bez maksas brauc pirmklasnieki un tagad esam saņēmuši lūgumu no Pensionāru apvienības atvieglojumus piemērot arī pensionāriem, kas vecāki par 80 gadiem,” skaidro U.Sesks.

Izdevumu sadaļā nākamgad iekļautas arī izmaksas, kas saistītas ar uzņēmuma „Liepājas metalurgs” maksātnespējas procesa radītajām sekām. Lielākās izmaiņas saistāmas ar Domes iepriekš pieņemto lēmumu no nākamā 1.janvāra pārņemt no sporta kluba „Liepājas metalurgs” pašvaldības finansējumā bērnu un jauniešu futbola un hokeja sporta programmas, kā arī atpūtas kompleksu „Draudzība” Bernātos. Tāpat starp būtiskākajām nākamgad plānotajām aktivitātēm iekļauta arī jaunās dzīvnieku patversmes darbības uzsākšana un pilsētas iekškvartālu labiekārtošanas darbu turpināšanu.

Nākamā gada budžeta projekts tiks virzīts apstiprināšanai ceturtdien, 12.decembrī, paredzētajā Domes sēdē.Andrejs Rjabcevs,
Liepājas domes priekšsēdētāja padomnieks sabiedrisko attiecību jautājumos

liepaja.lv

Atpakaļ