Mīļie liepājnieki! Paldies jums!

Mīļie liepājnieki!
Katras politiskās partijas mērķis ir skaidri un saprotami izstāstīt sabiedrībai savas vērtības un uzdevumus. Mūsu vērtība vienmēr ir bijis liepājnieks un uzdevums – darīt Liepāju par labāku vietu, kur dzīvot, strādāt, audzināt bērnus, izglītoties un vadīt vecumdienas. Tieši ar šādu apņēmību gājām uz šīm pašvaldību vēlēšanām un esam pateicīgi, ka Liepājas partija ir sadzirdēta!
Jūsu atzinība un augstais novērtējums ir apliecinājums un ļauj mums ticēt, ka turpmākie četri gadi būs darbīgi un interesanti.
Ar Jūsu aktīvu iesaisti, atbalstu un līdzdalību soli pa soli dosimies uz priekšu, lai īstenotu katru lielu un mazu darbu, kas veidos mūsu Liepāju vēl skaistāku, viedāku, aizraujošāku un mīļāku mums visiem!
Patiesā cieņā
Jūsu Liepājas partija

Atpakaļ