Liepājas skolu vides modernizācijā ieguldīs apjomīgu Eiropas Savienības finansējumu

Tuvāko gadu laikā desmit Liepājas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācijā plānots ieguldīt 10,4 milj. eiro, preses konferencē informēja Domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, uzsverot, ka tik apjomīgas investīcijas izglītībai Liepājā vēl nav bijušas. 85 procentus šajā projektā ieguldīs Eiropas Savienība, bet 15 procenti būs pašvaldības līdzfinansējums.

Kā zināms, 24. maijā Valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto noteikumu projektu par vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanu, un šī mērķa īstenošanai pašvaldībām turpmāko gadu laikā būs pieejami gandrīz 168 miljoni eiro. “Esam ieguldījuši daudz pūļu, rosinot šos noteikumus papildināt un pilnveidot tā, lai tie būtu derīgi Liepājas skolām”, ar gandarījumu pauda Uldis Sesks. 

Ar Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu līdz 2020. gadam plānots izveidot kvalitatīvu un ergonomisku mācību vidi desmit Liepājas vispārizglītojošām skolas, kurās mācās ap 7000 skolēnu. Papildus plānots ieviest jaunus informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumus, iegādāties mūsdienīgu aprīkojumu, pilnveidot sporta infrastruktūras objektus utt.

Papildus tam, ka gandrīz visās skolās mācību kabinetus aprīkos ar jaunām, ergonomiskām mēbelēm, LED apgaismojumu un jaunām tehnoloģijām, liels ieguvums pilsētai būs Raiņa 6. vidusskolas jaunais sporta laukums, kuru varēs izmantot arī izglītojamie no Ezerkrasta sākumskolas.  Pirmo reizi divās skolās – A.Puškina 2. vidusskolā un Raiņa 6. vidusskolā skolu gaiteņi tiks pielāgoti mācību videi, veidojot transformējamas mācību telpas. Savukārt J.Čakstes 10. vidusskola beidzot tiks pie jauniem dabas zinātņu kabinetiem, jo šī ir vienīgā skola, kur tādu vēl nebija.
Šogad Izglītības pārvalde, sadarbojoties ar Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolu pirmo reizi veiksmīgi iesaistījusi topošos dizainerus un arhitektu palīgus mūsdienīgas ergonomiskas vides izveidē skolās. Ir tapušas LDMV audzēkņu skices Liepājas A.Puškina 2. midusskolai, 12. vidusskolai, kuras plānots izmantot projektu izstrādē arī citām skolām. Darbu vadītājas ir pedagoģes Dita Lesiņa un Guna Poga.

Pirmie remontu darbi šī projekta ietvaros varētu notikt šoruden Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā, kur, turpinot renovāciju, tiks atjaunota ēkas dārza puses fasāde, gaiteņi, kāpņu telpa, 3.stāva klašu telpas, nomainītas komunikācijas, pabeigta cokola stāva atjaunošana, izbūvēts sporta laukums un veikts labiekārtojums. 

Šoruden plānots veikt iepirkumus skolu mācību kabinetu mēbelēm un aprīkojumam. 

Celtniecības darbi A.Puškina 2. vidusskolā un Raiņa 6. vidusskolā varētu sākties nākamgad un turpināties visu vasaru. Ar skolu vadību ir izrunāti iespējamie varianti mācību procesa organizācijai celtniecības laikā, lai maksimāli ievērotu mācību stundu neaizskaramību, pastāstīja Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre, aicinot vecākus un pedagogus šajā laikā uz sapratni un iecietību.

8. jūnijā noslēdzās iepirkuma konkursi par tehnisko projektu izstrādi piecām skolām – A.Puškina 2. vidusskolai, Raiņas 6. vidusskolai, Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskolai un 12. vidusskolai. Pārējās projektā iesaistītajās skolās šobrīd notiek tehniskās izpētes darbi.  Savukārt šovasar pašvaldība papildus plānotajiem Eiropas Savienības projektiem remontos plāno ieguldīt 300 000 eiro, lai turpinātu iesākto izglītības iestāžu renovācijas programmu un labiekārtotu vidi piecos bērnudārzos, veiktu tehnisko apsekošanu Liepājas internātpamatskolā un nostiprinātu zāles griestu pārsegumu BJC struktūrvienībā “Vaduguns”, pastāstīja Domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Vitkovskis.

Informāciju sagatavoja:
Gunta Jākobsone 
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Atpakaļ