Liepājas skolēni iepazīstas ar zinātkāres centru “Zili brīnumi”

Liepājas izglītības iestāžu audzēkņi šomēnes turpina aktīvi iepazīt jaunatvērtā zinātkāres centra “Zili brīnumi” piedāvātās iespējas, jo, pateicoties pašvaldības noslēgtajam deleģēšanas līgumam ar centru, daļa Izglītības pārvaldes rīkoto pasākumu izglītojamiem par īpašiem sasniegumiem katru gadu būs par brīvu.

2015./2016. mācību gadā un līdz šī gada beigām zinātkāres centrā “Zili brīnumi” plānoti vairāk nekā desmit pasākumu skolēniem – olimpiāžu uzvarētāju ekskursijas, dažādu konkursu noslēgumi, nodarbības Karjeras nedēļas ietvaros u.c.

15. aprīlī ar centru iepazīsies Kurzemes reģiona 3. klašu matemātikas olimpiādes dalībnieki. Aprīļa beigās plānota nodarbība konkursa “Draudzīgākā klase” uzvarētājiem. Maijā notiks nodarbība angļu valodā Starptautiskās zinātniski pētnieciskās konferences dalībniekiem. Ekskursijā uz “Ziliem brīnumiem” būs iespēja doties arī bērnudārzu audzēkņiem – Izglītības pārvaldes rīkoto konkursu uzvarētājiem.

29. martā ar zinātkāres centru plāno iepazīties studenti un pedagogi no pilsētas profesionālās izglītības iestādēm un Liepājas Universitātes, lai pārrunātu arī iespējamo sadarbību jaunu eksponātu veidošanā nākotnē.

Tiek domāts par to, lai bērni ar īpašām vajadzībām no Liepājas Speciālās inetrnātpamatskolas varētu apmeklēt centru uz izbaudīt “zilus brīnumus”.

Kā atzīst Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājas p.i. Kristīne Niedre- Lathere, "Zili Brīnumi" ir vēl viena interesanta, zinātkāri rosinoša atpūtas vieta Liepājas bērniem, jauniešiem un ģimenēm. Iesaistoties ikvienai no ieinteresētajām pusēm, pilsētā varētu izveidoties pavisam jauna visu izglītības pakāpju sadarbības apvienība.

"Tas ļautu mums kopīgiem spēkiem ar Liepājas Universitāti un profesionālās izglītības iestādēm pilnveidot un paplašināt šo centru, radot jaunus, interesantus eksponātus, eksperimentus un prāta atjautības vingrinājumus, kas palīdzētu labāk izprast sarežģītos dabas un fizikas procesus. Ceru, ka skolēni šeit ne tikai saturīgi pavadīs brīvo laiku, bet arī skolu brīvlaikos iesaistīsies "Zilo Brīnumu" rīkotajās aktivitātēs un radošajās darbnīcās, " uzsver Niedre-Lathere.
 
Zinātkāres centrs "Zili brīnumi" atrodas Jaunliepājā, Autoru ielā 4/6, kurā gan bērni, gan pieaugušie atraktīvā veidā var gūt informāciju par pasauli, tehnoloģijām un dabas procesiem.

Centrā tiek gaidīta ne tikai tiešā mērķauditorija – četrus līdz desmit gadus veci bērni –, bet arī viņu vecāki un ikviens, kurš vēlas uz parastām lietām paskatīties no neparasta redzes leņķa. Nākotnē centrs plāno piedāvāt arī ģimeņu rītus, kino seansus, un plašākām aktivitātēm iecerējis izmantot arī blakus esošo Jaunliepājas tirgus laukumu.

Vienlaikus centrs var uzņemt līdz 60 bērnu.

Gunta Jākobsone
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atpakaļ