Liepājas pilsētas investīciju plāns papildināts ar 17 jauniem projektiem

Aktualizējot un apkopojot informāciju par visām Liepājas pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām, ar 17 jauniem projektiem papildināts Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015. - 2020.gadam pielikums Nr.2.2. “Investīciju plāns 2015. - 2020. gadam”. Lēmumu Liepājas domes deputāti atbalstīja 12. maija finanšu un attīstības komiteju sēdēs, tas vēl jāapstiprina Liepājas domes sēdē.

Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015 - 2020. gadam pielikums Nr.2.2. “Investīciju plāns 2015.  - 2020. gadam” nosaka konkrētas rīcības un investīciju projektus, ko pašvaldība, tās iestādes un kapitālsabiedrības plānojušas realizēt līdz 2020. gadam. Investīciju plānā kopskaitā ir 245 projekti.

Jaunie projekti paredz uzlabot Liepājas reģionālās slimnīcas energoefektivitāti, Liepājas 15. vidusskolā un Liepājas 8. vidusskolā nomainīt elektroinstalāciju, kā arī veikt 15. vidusskolas stadiona rekonstrukciju. Plānots pilnveidot sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmu, izveidot dienas centru bezpajumtniekiem, ieviest dažādas aktivitātes un veikt uzlabojumus pilsētvidē, lai paaugstinātu dzīves komforta līmeni cilvēkiem ar invaliditāti. Tāpat paredzēts realizēt jaunu projektu iedzīvotāju drošības uzlabošanai pludmalē. Jūrmalas parkā plānots izveidot vairākas sporta takas, uzstādīt āra trenažierus un vingrošanas rīkus. 

Paredzēts veidot publiskos aktīvās atpūtas laukumus un uzlabot vairākas vietas pilsētvidē, piemēram, iekārtot sporta taku Zirgu salā, atjaunot Līvas upes vēsturisko gultni, izgaismot esošos vides objektus un sadarbībā ar fondu “Viegli” izveidot atsevišķus objektus par godu Latvijas simtgadei. Projekts “Expanding Remembrance – New Museum, New Audience”  paredz iekārtot jaunas ekspozīcijas Liepājas muzejā un stiprināt pārrobežu sadarbību. Plānots arī telpu remonts biznesa inkubatora vajadzībām Dārza ielā 4/8.

Tāpat paredzēts uzlabot pilsētas transporta infrastruktūru un veikt esošā tramvaja tīkla izpēti, tādejādi samazinot tramvaja tīkla kopējās izmaksas, kā arī CO2 izmešu daudzumu. Ievērojamas investīcijas paredzēts piesaistīt zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā. Sporta pārvalde plānojusi realizēt projektu “Urbact Vital Cities”, kā mērķis ir izveidot jaunas sporta iespējas pilsētā un sakārtojot infrastruktūru. 

Investīciju plānā iekļauto jauno 17 projektu indikatīvi plānotā finansējuma apjoms ir 4 030 141,00 eiro.

Investīciju plāns 2015.–2020. gadam ir neatņemama Liepājas pilsētas attīstības programmas sastāvdaļa un plānotie investīciju projekti sasaistās ar rīcības plānā definētajām rīcībām. 
 
Investīciju plānā iekļauti no 2015. līdz 2020. gadam plānotie investīciju projekti, kuriem papildus pašvaldības ikgadējam budžetam ir nepieciešams piesaistīt ārējo finansējumu. Datiem par projekta indikatīvajām izmaksām ir informējošs raksturs, to noteikšanai šajā plānošanas stadijā vēl nav veikti sīki aprēķini. Pirms katra projekta īstenošanas tiks izstrādāta detalizēta projektu izmaksu tāme.

Galīgais lēmums par katra investīciju projekta īstenošanu, precīzām projektu izmaksām tiks pieņemts ar atsevišķu Liepājas pilsētas domes lēmumu. 

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015. – 2020. gadam pielikuma Nr.2.2. “Investīciju plāns 2015.–2020.gadam” aktualizācija ir jāveic vismaz reizi gadā, izskatot domes sēdē un apstiprinot ar Liepājas pilsētas domes lēmumu. Nepieciešamības gadījumā to iespējams veikt arī biežāk.


Informāciju sagatavoja:
Zita Lazdāne
Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja

Atpakaļ