Liepājas pašvaldība turpinās finansiāli atbalstīt aukļu pakalpojumus

19. maijā Liepājas Domes sēdē nolemts arī turpmāk sniegt pašvaldības līdzfinansējumu  privāto bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem – auklēm, kuras reģistrētas Aukļu dienestā Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Liepiņa”. Pašvaldības pieņemtie saistošie noteikumi paredz, ka aukle par viena bērna uzraudzību varētu saņemt līdzfinansējumu 100 eiro apmērā.

Kā zināms, 2016. gada 10. februāra MK “Noteikumi par valsts atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. maijam” paredz, ka valsts atbalsts privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam pēc 2016.gada 31.maija tiek pārtraukts. Šobrīd pašvaldības līdzfinansējums auklēm ir 43 eiro, savukārt 142 eiro līdz 31. maijam tiek finansēts no valsts. 

Lai Liepājas pašvaldība sekmētu vecāku iesaistīšanos darba tirgū un sakarā ar to, ka nav iespējams pilnīgi visiem bērniem nodrošināt vietas pirmsskolas izglītības iestādēs, pašvaldība arī turpmāk sniegs līdzfinansējumu auklēm.

Pašvaldība šobrīd ir noslēgusi 69 līgumus ar auklēm. Saistošo noteikumu projektā ir iestrādāta kārtība, kā var saņemt līdzfinansējumu, tā apmēru, kā arī noteikts, kam paredzēts līdzfinansējums. Līdzfinansējumu varēs saņemt tās aukles, kuras sniegs pakalpojumus liepājnieku ģimenēm darba dienās laika periodā no plkst. 7.00- 19.00. Projektā ir atrunāts, ka līdzfinansējums netiek saņemts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla nesaņem aukles pakalpojumus.

Saistošo noteikumu grozījumi pēc to apstiprināšanas tiks nosūtīti izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tie tiks publicēti oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Liepājas pilsētas domes mājas lapā www.liepaja.lv.
 
 
Gunta Jākobsone 
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Atpakaļ