Liepājas partijas Saeimas deputātu devums Liepājai 2016.gada budžetā

Liepājas partijas Saeimas deputāti, sadarbībā ar valdošās koalīcijas deputātiem, 2016. gada budžetā paredzējuši finansējumu virknei lielāku un mazāku vajadzību realizēšanai:

 

Edgars Putra - ( 4000,00 ) Liepājas pilsētas dome PII Delfīns teritorijas labiekārtošanai un sporta laukuma izbūvei;

Valdis Skujiņš, Kārlis Šadurskis ( 11 000,00 ) - Liepājas pilsētas dome. Klases iekārtošana Liepājas Raiņa 6.vidusskolas projekta “Citāda skola” sadaļai “Nākotnes klases koncepcija";

E.Putra, A.Barča, V.Skujiņš ( 50 000,00 ) un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija - Liepājas pilsētas slēgto tenisa kortu attīstība pilsētā. Finasējums 2016.gadam;

Aija Barča ( 3000,00 ) - Liepājas pilsētas dome. Liepājas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku b-bas Liepājas nodaļas veselības aktivitāšu nodrošināšanai;

Aija Barča ( 5000,00 ) - Liepājas pilsētas domei. Biedrības „Piejūras slimnīca” rotaļu un sporta laukuma izveidei;

M.Kučinkis, V.Skujiņš ( 22 000,00 ) - Liepājas pilsētas dome projektam “Liepājas Jūrmalas parka dienviddaļas attīstība”;

Aija Barča ( 6000,00 ) - Liepājas pilsētas dome. Liepājas Diabēta biedrības darbības nodrošināšanai;

Valdis Skujiņš ( 12 375,00 ) - Liepājas pilsētas dome. Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles nacionālās nozīmes mākslas pieminekļa – ērģeļu restaurācijas sadaļai “Hauptwerk pulpešu atjaunošanai ";

A.Barča, A.Bērziņš, I.Līdaka ( 150 000,00 ) - Vienas dienas izmaksu paaugstināšanai no prettiesiskām darbībām cietušo bērnu sociālajai rehabilitācijai institūcijās ( arī Liepājā );

Aija Barča un Ministru kabinets ( 158 255,00 ) - Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai ( arī Liepājā );

Aija Barča un Sociālo un darba lietu komisija ( 265 394,00 ) - nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana ( arī Liepājā );

Aija Barča un Sociālo un darba lietu komisija ( 370 812,00 ) - valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets ( arī Liepājā );

Aija Barča - ( 6000,00 ) - Vaiņodes novada dome. Vaiņodes vidusskolas „Zaļās klases” izveidei. Interaktīvās tāfeles iegādei sākumskolai, bērnu rotaļu laukuma izveidei;

V.Skujiņš un Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ( 467 500,00 ) - Papildus finansējums apakšprogrammai “Filmu nozare” kas nepieciešams, lai turpinātu filmas “Dvēseļu putenis" ražošanu ( skatīsies arī Liepājā 2018.gadā ) ;

V.Skujiņš,R.Dzintars, A.Brigmanis, G.Bērziņš,E.Cilinskis + Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ( 50 000,00 ) - Papildus finansējums programmai "Kultūras mantojums", kas nepieciešams Imanta Ziedoņa fondam "Viegli", lai nodrošinātu Imanta Ziedoņa muzeja izveidei ( skatīties brauks arī liepājnieki );

Edgars Putra ( 3000.00 ) - Durbes novada dome Bērnu laukuma izveidei;

Edgars Putra ( 3000,00 ) - Priekules novada dome Pirmsskolas un sākumskolas bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Kronvalda Ata pamatskolā;

Valērijs Agešins ( 5073,00 ) - Liepājas 7.vidusskolai - krēslu iegādei aktu zālei.

Atpakaļ