Liepājas partijas biedri tiksies tiešsaistes kongresā

Liepājas partijas biedri sestdien, 20. martā, pulcēsies pirmajā tiešsaistes kongresā, lai kopīgi apspriestu gatavošanos 5. jūnijā gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Kongresa darba kārtībā līdz ar partijas darba organizatoriskiem jautājumiem iecerēts vienoties par partijas redzējumu un piedāvājumu liepājniekiem, ko paust vēlēšanu programmā, kā arī prezentēt kandidātus vēlēšanu sarakstam. 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un pulcēšanās ierobežojumus, kongress šoreiz tiks aizvadīts attālināti, biedriem vērojot norisi tiešsaistē, savukārt balsošana par partijas darbībai svarīgiem jautājumiem notiks ar iepriekšēju balsojumu, biedriem iesūtot savu izvēli pirms kongresa. Atbilstoši statūtiem plānots ievēlēt partijas amatpersonas, tai skaitā partijas priekšsēdētāju, līdzpriekšsēdētājus, valdi un revīzijas komisijas locekļus, kā arī plānots apstiprināt vēlēšanu programmu jūnijā gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. 

“Šis kongress noritēs neikdienišķos apstākļos, tādēļ rūpīgi gatavojamies, lai biedri spētu pilnvērtīgi iesaistīties viedokļa paušanā un piedalīties balsojumā, kas arī tiks organizēts attālināti,” uzsver partijas priekšsēdētājs Uldis Sesks. “Diemžēl dzīvojam apstākļos, kad satikšanās klātienē ir liegta, tāpat kā klātienes diskusijas un darbs domubiedru grupās kā to esam raduši iepriekšējos kongresos, tāpēc ar balsojumam izvirzītajiem jautājumiem, piemēram, vēlēšanu programmu, biedri varēs iepazīties jau pirms kongresa. Tāpat izvirzīt savus kandidātus partijas valdei," skaidro U.Sesks.

Pie vēlēšanu programmas izstrādes jau kopš gada sākuma attālinātās diskusijās ir piedalījušies vairāk nekā 60 Liepājas partijas biedru un dažādu nozaru profesionāļu, kas snieguši savu redzējumu par nākamajos četros gados pilsētā paveicamajiem darbiem un izvirzāmajiem uzdevumiem. "Ir sagatavots programmas pieteikums, kas iekļaujas paredzētajās 4000 zīmēs iesniegšanai Centrālajai Vēlēšanu komisijai, taču tāpat ir arī tapusi izvērsta programma ar jau konkrētāku darbu piedāvājumu un rīcību plānu, lai sasniegtu izvirzītos mērķus,” gatavošanos pašvaldību vēlēšanām raksturo partijas līdzpriekšsēdētājs Gunārs Ansiņš. “Lai arī programma top turpmākajiem četriem darba gadiem, protams, tās tapšanas brīdī nevaram izvairīties no pandēmijas ietekmes mazināšanas uzdevuma, piedāvājot savu redzējumu kā Liepāja var dzīvot un attīstīties ar pilnīgi jaunu pieredzi un jaunajos apstākļos, cik būtiski ir radīt skaidrus un ērtus instrumentus attālinātai sadarbībai ar iedzīvotājiem, cik precīzi ir jāizsver pilsētas daudzpusīga attīstība, ērtības mikrorajonos un piedāvājums dažāda vecuma liepājniekiem,” programmas ievirzi skaidro G.Ansiņš.

Liepājas partijas programma piedāvā skatījumu uz svarīgākajām dzīves un darba nozarēm, definējot redzējumu pilsētas viedai pārvaldībai, izglītības, kultūras, sporta, veselības un uzņēmējdarbības nozarēs, sociālā atbalsta un drošas pilsētvides veidošanā. “Esam gatavi sevi vēlēšanām pieteikt kā liepājnieku komandu ar pieredzi un degsmi rīkoties,” programmas uzdevumus un vēlēšanu kandidātu saraksta piedāvājumu raksturo U.Sesks. “Stabila un prognozējama rīcība, kas balstīta uz liepājnieku vajadzībām un politiķu spēju rīkoties, ļauj mums sevi saukt par komandu, kas dara darbus, nevis tikai runā!” 

Liepājas partija ir labēja reģionāla partija, kuru 2004. gada 14. decembrī dibināja vairāk nekā 300 liepājnieku, vēloties saglabāt stabilitāti un piedalīties pilsētas attīstībā. Liepājas partija kopš tās dibināšanas četras reizes ir ievēlēta pilsētas domē – 2005., 2009., 2013. un 2017. gada pašvaldību vēlēšanu rezultātā, iegūstot lielāko vēlētāju balsu skaitu citu politisko partiju vidū. Liepājas partija bijusi vairākkārt pārstāvēta valsts vadībā – tās biedri darbojušies parlamentā, piedalījušies dažādu valdību veidošanā, bijuši ministri, līdzdarbojušies komisiju un darba grupu darbā, kā arī Māra Kučinska personā Liepājas partija bijusi premjera partija.

Atpakaļ