Liepājā turpinās audzēkņu uzņemšana vispārizglītojošās skolās

Liepājā turpinās skolēnu uzņemšana vispārizglītojošo skolu 1. un 10. klasēs, kā arī Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 7. klasē.  Domes priekšsēdētāja vietnieces Silvas Goldes izdotajā rīkojumā „Par izglītojamo uzņemšanu vispārizglītojošo skolu 1. un 10. klasēs” noteikts maksimālais skolēnu skaits, kādu katra skola var uzņemt jaunajā mācību gadā – pirmajās klasēs pavisam 920, desmitajās – 930 skolēni.

Domes izdotajā rīkojumā noteikts, ka 1. klases un Liepājas Valsts ģimnāzijas 7. klases tiek komplektētas, ja līdz 7. jūnijam tajās reģistrēts pašvaldības noteiktais minimālais skolēnu skaits, t. i. 20 skolēni. Savukārt 10. klases tiek komplektētas, ja līdz 28. jūnijam šajās klasēs reģistrēti vismaz 25 skolēni. Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldei ir tiesības, argumentēti izvērtējot, saskaņot arī lielāka skolēnu skaita uzņemšanu skolās.

Līdz marta sākumam Liepājas vispārizglītojošo skolu 1. klasēs bija pieteikti 811 bērni.

Paralēlklases, to skaitu, kā arī skolēnu apjomu katrā klasē nosaka pašas skolas, saskaņojot to ar skolas padomi, vecākiem.

Kā zināms, skolu vidū šobrīd valda konkurence skolēnu piesaistē, tāpēc katra skola cenšas pilnveidot un piedāvāt arvien jaunas un kvalitatīvākas izglītības programmas. Par spēcīgu konkurentu vidusskolām kļuvis Liepājas Valsts tehnikums, kur līdzās vidējai izglītības audzēkņi iegūst arī arodu.

Pēdējos gados Liepājai ir izdevies piesaistīt arvien vairāk skolēnu no citām pašvaldībām - 2012./13. mācību gadā Liepājā mācījās 642 bērni no apkārtējiem novadiem, kas ir aptuveni vienas vidusskolas apjomā. Reģiona skolēniem tiek piedāvātas arī dienesta viesnīcas iespējas Liepājas internātpamatskolā, kur uzturēšanās izmaksas par gultas vietu mēnesī ir Ls 15. No jaunā mācību gada pašvaldība arī piešķirs pabalstus 20 latu apmērā mācību līdzekļu iegādei viesiem pirmklasniekiem, neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas.

2012./13. mācību gadā skolas gaitas Liepājā sāka 866 pirmklasnieki, kas ir par 50 bērniem vairāk nekā iepriekšējā gadā. Tas bija lielākais pirmklasnieku skaits pēdējo piecu gadu laikā. 

Mācības vispārizglītojošo skolu 10. klasēs sāka 561 skolēns, kas bija par aptuveni 100 skolēniem mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Sīkāka informācija par uzņemšanas termiņiem un pieņemšanas laikiem pilsētas vispārizglītojošo skolu 10. klasēs – Liepājas Izglītības pārvaldes mājas lapā ŠEIT

 

Gunta Jākobsone
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atpakaļ