Liepāja - otra investoriem tīkamākā pilsēta

Investīcijām pievilcīgāko Latvijas pašvaldību saraksta augšgalā ierindojušās teju visas republikas nozīmes pilsētas, liecina Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) veikta pētījuma rezultāti.

Pētījums veikts nolūkā apmierināt pašvaldību, sadarbības partneru un uzņēmēju interesi, ļaujot salīdzināt katras pašvaldības pievilcību jaunu investoru piesaistei.

Ņemot vērā dažādus faktorus un rādītājus, aprēķināts investīciju vides pievilcības indekss. Saskaņā ar pētījuma rezultātiem visaugstākais rādītājs ir Rīgai, kam seko Liepāja, Rēzekne, Daugavpils un Jelgava. Sestajā vietā ir Stopiņu novads, kam atkal seko republikas nozīmes pilsētas Valmiera un Ventspils. Vēl divas republikas nozīmes pilsētas Jūrmala un Jēkabpils ierindojas attiecīgi 16.vietā un 17.vietā. Starp 20 investīcijām pievilcīgākajām pašvaldībām ir arī Mārupes, Ķekavas, Carnikavas, Garkalnes, Mērsraga, Aizkraukles, Cēsu, Ādažu un Ropažu novads.

Investīcijām visnepievilcīgāko pašvaldību visvairāk ir Kurzemes reģionā - sešas, bet Latgales reģionā - četras. Mazākie investīciju pievilcības indeksa rādītāji ir Vaiņodes, Zilupes, Dagdas, Viļakas, Vecumnieku, Neretas, Cesvaines, Lubānas, Aizputes, Kandavas, Rūjienas, Durbes, Tērvetes, Priekules, Balvu, Jaunpils, kā arī Naukšēnu un Ventspils novadam.

Pētījuma autori norāda, ka lielākajai daļai nepievilcīgo pašvaldību ir pastiprināti jāpievērš uzmanība infrastruktūras attīstībai, cilvēkkapitāla pieejamības uzlabošanai un pašvaldības pārvaldības uzlabošanai.

Investīciju pievilcības aprēķināšanai izmantoti kopumā 32 dažādi rādītāji, kas raksturo sešas investīciju videi būtiskas jomas - infrastruktūru, cilvēkkapitālu, pārvaldības efektivitāti pašvaldībā, dzīves vides kvalitāti. Tiek ņemti vērā arī tādi faktori kā teritorijas plānošana, zemes izmantošana un ekonomiskās attīstības līmenis pašvaldībā. Katrai no šīm jomām ir vēl atsevišķi kritēriji, kas tiek vērtēti katrā pašvaldībā.

 

LETA

Atpakaļ