Liepājā gatavojas veidot Futbola skolu

Ņemot vērā senās futbola tradīcijas Liepājā, kā arī izvērtējot pilsētas sporta infrastruktūras potenciālu, Latvijas Futbola Federācija rosinājusi Liepājas pilsētas domei izskatīt iespēju izveidot jaunu izglītības iestādi – Liepājas Futbola skolu. Par skolas izveidi deputāti lems 5.novembra domes sēdē.

2013. gada novembrī Liepājas pašvaldība nolēma pārņemt sporta kluba „Liepājas metalurgs” realizēto profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas “Futbols un hokejs” īstenošanu, nodrošinot iespēju vairāk kā 600 audzēkņiem turpināt futbola un hokeja treniņus un kluba treneriem saglabāt darba vietas. Minēto programmu realizēšana ar 2014.gada 1.janvāri tika uzdota Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei “Liepājas Sporta spēļu skola”, kura jau īstenoja basketbola, volejbola un vieglatlētikas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas.

Liepājas Futbola skolas izveides ideja nākusi no Latvijas Futbola federācijas, kas vērsusies ar ierosinājumu Liepājas domē. Savā vēstulē federācija norāda, ka augstu vērtē pašvaldības ieguldījumu futbola sporta veida attīstībā, pārņemot futbola sporta veida programmu realizāciju no sporta kluba “Liepājas metalurgs”, veidojot un sekmējot bērnu un jauniešu futbola attīstību, kam spilgts apliecinājums ir Liepājas Sporta spēļu skolas komandu veiksmīgais starts Latvijas jaunatnes futbola čempionātā. Tomēr, lai Liepāja kļūtu par vienu no stiprākajām Latvijas jaunatnes Futbola akadēmijām, Latvijas Futbola federācija ierosina izveidot jaunu izglītības iestādi – Liepājas Futbola skolu. Futbola federācijas ieskatā, Liepājas Futbola skola spētu nodrošināt pilsētai optimālāku bērnu un jauniešu futbola organizācijas struktūru un futbola attīstību ilgtermiņā. Tāpat strukturālās izmaiņas atvieglos Latvijas Futbola federācijas un starptautisko futbola attīstības atbalsta programmu piesaisti.

Latvijas Futbola federācija ir vienīgā futbola asociācija Latvijā, kuru ir atzinusi FIFA (Starptautiskā futbola federāciju asociācija) un UEFA (Eiropas futbola asociāciju savienība), un tā ir atbildīga par futbola attīstību valstī, tai ir tiesības pārstāvēt Latviju FIFA, UEFA un citās sporta institūcijās, kā arī tai pieder ekskluzīvas tiesības organizēt un vadīt visu līmeņu futbola sacensības. Latvijas Futbola federācija pārstāv Latvijas nacionālo vīriešu un sieviešu futbola izlasi, visa vecuma jauniešu, meiteņu, telpu un pludmales futbola izlasi starptautiskajos turnīros un pārbaudes spēlēs.

Liepājas pilsētas domes lēmums nepieciešams, lai uzsāktu futbola skolas izveidei nepieciešamās dokumentācijas - Liepājas pilsētas domes lēmums par sporta skolas dibināšanu, direktora amata pretendentu atlases konkursa nolikums, jaundibināmās futbola sporta skolas nolikums - sagatavošanu. Tāpat jāizdara grozījumi Liepājas Sporta spēļu skolas nolikumā, dzēšot no tā futbola programmas realizāciju.

Evita Enģele
Liepājas pilsētas domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Atpakaļ